Universitetslektor i fysik - Umeå universitet - Universitetslärarjobb i Umeå
Universitetslektor i fysik
Umeå universitet / Universitetslärarjobb / Umeå
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Umeå, Vännäs, Nordmaling, Vindeln
Visa alla jobb hos Umeå universitet i Umeå

Institutionen för fysik har ca 85 medarbetare, varav 12 professorer, 28 övriga disputerade, ett 35-tal doktorander och ett 10-tal teknisk-administrativ personal, samt tillfälligt anställda. Institutionens huvuduppgifter är grundutbildning, forskarutbildning och forskning. Totalt ansvarar institutionen för ca 240 helårsstudenter inom grundutbildningen i fysik.

Universitetslektor i fysik
med inriktning mot experimentell verksamhet
inom organisk elektronik vid institutionen för fysik

Anställningen är på heltid med tillträde 2008-03-01 eller enligt överenskommelse.

Institutionens grundutbildning inom civilingenjörsprogrammen i teknisk fysik och energi teknik samt det naturvetenskapliga fysikerprogrammet baseras på en stark och framgångs rik forskning inom många områden, exempelvis statistisk fysik, komplexa nätverk, rymd fysik, flammor, kall materia, kvanttransportteori, kvantberäkningar, nanofysik och material, optisk fysik, ickelinjär fysik/plasmafysik och organisk elektronik. Vår forskningen inom organisk elektronik är bland annat inriktad mot studier av organiska föreningar, både små molekyler och polymerer, och utveckling av fotoniska och elek tron iska komponenter base rade på dessa material. Institutionen avser nu att förstärka detta forskningsområde genom att anställa en lektor, som förväntas vidareutveckla och leda forskningen inom organisk elektronik.

I arbetsuppgifterna ingår forskning och handledning av doktorander samt undervisning och utvecklingsarbete inom grundutbildning och forskarutbildning.

Behörig att anställas som lektor är, enligt högskoleförordningen 4 kap., den som har avlagt doktorsexamen, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, och visat pedagogisk skicklighet.

Vetenskaplig skicklighet skall avse ämnesområdet experimentell organisk elektronik. Den sökande skall ha en dokumenterad förmåga att på ett innovativt sätt undersöka, förstå och modifiera organiska materials grundläggande elektroniska, optiska och elektro kemiska egenskaper, samt att designa, tillverka och utveckla komponenter baserade på sådana material.

Pedagogisk skicklighet skall avse ämnesområdet fysik med särskild vikt vid experimen tell fysik. Undervisningen kommer att ske på svenska och/eller engelska. Den sökande måste därför behärska båda dessa språk.

Skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal skall avse förmågan att i sam verkan med fakultet, forskningsfinansiärer, näringsliv och samhälle bygga upp en stark forskargrupp vid institutionen.

Vid urval av sökande skall vetenskaplig skicklighet utgöra hälften av underlaget vid en sammantagen vär dering av samtliga bedömningsgrunder, och pedagogisk skicklighet en fjärdedel. Förmåga att leda verksamhet och personal, administrativ skicklighet, förmåga att sam verka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete skall tillsammans utgöra en fjärdedel av underlaget vid en sammantagen värdering av samtliga bedömningsgrunder.

Se fullständig annons på http://www.info.umu.se/Nyheter/LedigaBefattningar.aspx

Närmare upplysningar lämnas av prefekt Kjell Rönnmark, tel 090-
786 6789, kjell.ronnmark@space.umu.se .

Facklig information lämnas av SACO, tel 090-786 53 65, SEKO civil, tel 090-786 52 96 samt ST, tel 090-786 54 31.

Din ansökan, märkt med dnr 312-5113-07, ska vara inkommen till Umeå universitet, Registrator, 901 87 Umeå, senast 2008-01-14.

Publiceringsdatum
2007-12-21

Anställningstyp/arbetstider
Heltid/Tillsvidare

Ersättning
Inviduell lönesättning

Kontakt
Kjell Rönnmark, 090-786 6789

Så ansöker du
Sista ansökningsdag 2008-01-14
Ange följande referens när du ansöker: 312-5113-07

Företag
Umeå universitet
90187 UMEÅ
Telefonnummer: 090-786 50 00
E-postadress: jobb@umu.se
Mer information på http://www.info.umu.se/Nyheter/LedigaBefattningar.aspx

Jobbnummer
83119

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Umeå universitet: