Forskarassistent i seismologi - Uppsala universitet - Universitetslärarjobb i Uppsala
Forskarassistent i seismologi
Uppsala universitet / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Forskarassistent i seismologi vid Institutionen för geovetenskaper.
Geofysikprogrammet vid Uppsala universitet är landets ledande kompetenscentrum i geofysik/seismologi. Enheten ansvarar för det nya Svenska nationella seismiska nätverket, som består av ca 60 bredbandiga stationer. Därutöver finns ett femtontal nya mobila bredbandiga stationer som används i temporära fältkampanjer. Pågående forskning inkluderar strukturstudier av jordskorpan och manteln m.h.a. receiver functions, shear-wave splitting och tomografi (både teleseismiska och lokala källor), mikroseismiska studier i Sverige och på Island, vulkanseismicitet, källstudier och studier av den nedre manteln och seismisk hazard.
Arbetsuppgifter: Anställningen avser forskning och undervisning inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt handledning av doktorander.
Behörighetskrav: Behörig att anställas som forskarassistent är den som har avlagt doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst fem år före ansökningstidens utgång. Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl.
Förmåga att kunna undervisa på svenska eller engelska är ett krav. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.
Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom jordbävningsseismologi, särskilt något av följande områden (utan inbördes prioritering): Analys av strukturer i jordens skorpa, mantel och kärna; Numerisk modellering av jordbävningsfysik, källparametrar och relaterade risker; Mikroskalvsstudier; Vulkanisk seismicitet; Utvecklande av nyskapande analysmetoder.
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. I övrigt hänvisas till riktlinjer för anställning av lärare, kap 7, Riktlinjer för meritvärdering vid anställning av lärare.
Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
Bedömningsgrunder; övrig skicklighet: Förmåga att initiera, planera och organisera forskningsarbete i samverkan med andra forskare i projektteam är av betydelse för anställningen i fråga och kommer att tillmätas vikt. Även förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas.
Förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete, som visas genom populärvetenskaplig verksamhet, t ex medverkan i folkbildningsarbete, utgivning av populärvetenskapliga skrifter samt genom deltagande i offentlig debatt i utbildnings- och forskningsfrågor.
Ansökningsförfarande: Ansökan enligt anvisningar som finns på fakultetens hemsida http://www.teknat.uu.se/internt/regelverk/mall.php eller som kan rekvireras från jenny.lundströ m@uadm.uu.se .
Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare finns på: http://info.uu.se/internt.nsf/regelsamling och www.personalavd.uu.se/anstordning

Publiceringsdatum
2008-04-07

Anställningstyp/arbetstider
Tills vidare
Heltid

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Ansökan skall ställas till Rektor för Uppsala universitet och vara inkommen till Registrator, UFV-PA 2008/680 Box 256, 751 05 Uppsala, fax 018-471 2000 eller e-post registrator@uadm.uu.se , senast den 5 maj 2008. Om ansökan meddelas per fax eller e-post skall den kompletteras med underskriven originalhandling inom en vecka efter ansöknings

Kontakt
Prof. Roland Roberts, tel. 018-471 2384, roland.roberts@geo.uu.se
Prof. Laust Pedersen, tel. 018-471 2385, laust.pedersen@geo.uu.se

Facklig kontakt
Anders Grundström, SACO-rådet, tel. 018-471 53 80
Carin Söderhäll, OFR-ST, tel. 018-471 19 96
Stefan Djurström, SEKO, tel. 018-471 33 15

Företag
Uppsala universitet

Adress
Uppsala universitet
Box 256
75105 UPPSALA

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 018-4710000
Faxnummer: 018-4712000

Jobbnummer
184551

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: