Universitetslektor i kulturantropologi - Uppsala universitet - Universitetslärarjobb i Uppsala
Universitetslektor i kulturantropologi
Uppsala universitet / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Universitetslektor i kulturantropologi vid Institutionen för kulturantropologi
och etnologi. Arbetsuppgifter: I anställningen ingår företrädesvis
undervisning och studierektorsuppdrag. Till undervisning räknas kursansvar och
kursadministration samt, i förekommande fall, handledning av avdelningens
doktorander. Till studierektorsuppdraget räknas det övergripande ansvaret för
planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av grundnivån i
kulturantropologi. Bland övriga arbetsuppgifter hör att följa utvecklingen inom
det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för
arbetet vid universitetet. Behörighetskrav: Behörig att anställas som
universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som har avlagt
doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, genomgått
högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande
kunskaper och visat pedagogisk skicklighet. Enligt Uppsala universitets
anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha
den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl. Den som
skall anställas som universitetslektor skall enligt anställningsordningen även
ha visat den undervisningsförmåga som krävs för anställningen och dessutom, om
inte särskilda skäl föreligger, ha genomgått för verksamhet inom universitetet
relevant pedagogisk utbildning. Den pedagogiska skickligheten skall vara väl
dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Förmåga att kunna undervisa på
svenska och engelska är ett krav. Bedömningsgrunder: Vid urval bland
behöriga sökande kommer vikt att fästas vid pedagogisk, administrativ och
vetenskaplig skicklighet i lika mån. Vid bedömning av den pedagogiska
skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering, genomförande
och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. I övrigt
hänvisas till Uppsala universitets Riktlinjer för anställning av lärare, kap 7,
"Riktlinjer för meritvärdering vid anställning av lärare". Administrativ
skicklighet visas genom förmåga till övergripande verksamhetsplanering,
skicklighet att leda verksamhet och personal samt genom förmåga till samarbete.
Erfarenhet av studierektorsuppdrag är särskilt meriterande.
Bedömningsgrunder - övrig skicklighet: Erfarenhet av att förvärva
forskningsanslag och leda forskningsprojekt kommer att tillmätas stor vikt. God
samarbetsförmåga är meriterande. Förmågan att samverka med det omgivande
samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer även att
beaktas. Personliga förhållanden (t.ex. föräldraledighet) som vid
meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med
redogörelsen för meriter och erfarenheter. Universitetet eftersträvar en
jämnare könsfördelning bland sina lärare och kvinnor inbjuds särskilt att söka
denna anställning. Ansökningsförfarande: Ansökan skall inges i tre exemplar
och omfatta . merit- och tjänsteförteckning samt vidimerade kopior av betyg
och övriga handlingar som åberopas . kortfattad redogörelse för
vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet Upplysningar lämnas av
institutionens prefekt universitetslektor Per Peterson, tel 018-471 7033 och
studierektor i kulturantropologi, universitetslektor Sten Hagberg, tel 018-471
70 30. Universitetets anställningsordning och riktlinjer för
anställning av lärare finns på: http://info.uu.se/internt.nsf/regelsamling och www.personalavd.uu.se/anstordning .

Publiceringsdatum
2007-10-09

Anställningstyp/arbetstider
Tidsbegränsad. Deltid. Dagtid. 75 % fr o m 08-01-15 t o m 08-06-30.

Ersättning
Fast lön.
Facklig företrädare
Anders Grundström, SACO-rådet, tel. 018-471 53 80.
Carin Söderhäll, TCO/ST, tel. 018-471 19 96.
Stefan Djurström, SEKO, tel. 018-471 33 15.

Så ansöker du
Fullständig ansökan skall ställas till Rektor för Uppsala universitet och inges
till Registrator, UFV-PA 2007/2175, Box 256, 751 05 Uppsala, fax 018-471 2000,
senast den 26 oktober 2007. Om ansökan meddelas per fax skall den kompletteras
med underskriven originalhandling inom en vecka efter ansökningstidens utgång.

Företag
Uppsala universitet
Box 256
751 05 UPPSALA Tel 018-4710000
Fax 018-4712000
Mer information på http://www.uu.se

Jobbnummer
20195

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: