Professor i sociologi - Göteborgs universitet, samhällsvetenskapliga fakultetskansliet - Universitetslärarjobb i Göteborg
Professor i sociologi
Göteborgs universitet, samhällsvetenskapliga fakultetskansliet / Universitetslärarjobb / Göteborg
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv
Visa alla jobb hos Göteborgs universitet, samhällsvetenskapliga fakultetskansliet i Göteborg

Göteborgs universitet ledigförklarar en anställning som
Professor i sociologi, Ref E 311 632/08
Placering vid Sociologiska institutionen.
Vi söker en forskare med god meritering inom institutionens profilområde: arbete, välfärd och familj. Anställningen omfattar forskning och undervisning samt planering och ledning av forskning och undervisning, inklusive handledning av doktorander. I tjänsten ingår tid för egen forskning motsvarande minst 50% av arbetstiden. Anställningen omfattar också att utveckla forskningsområdena arbete, välfärd och familj. Ledningsuppdrag kan förekomma.
Vad gäller behörighetskrav och bedömningsgrunder för anställningen finns dessa angivna i 4 kapitlet Högskoleförordningen.
Vid tillsättningen skall särskild vikt fästas vid vetenskaplig skicklighet inom kunskapsområdet sociologi med speciell tonvikt på ovan nämnda områden, med möjlighet till specialisering inom något av dessa fält. Skickligheten skall ha visats genom publicering i såväl internationella som nationella tidskrifter och böcker samt genom externa medel som erhållits i konkurrens. Visad skicklighet att utveckla och leda forskningsmiljöer och att skapa ett fungerande forskningsklimat ses som ett väsentligt meritvärde liksom förmåga att utveckla samarbetsrelationer med forskare vid andra discipliner och lärosäten. Vid bedömningen skall även förmågan att undervisa på svenska och engelska beaktas.
Som ett led i strävandena att uppnå en jämnare könsfördelning inom kategorin professorer, inom vilken de flesta anställda är män, kommer, med stöd av HF 4 kap 16 paragrafen, positiv särbehandling att tillämpas vid tillsättningen.
I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar och intervjuer i vilka de sökande ges möjlighet att beskriva och utveckla sin egen syn på lärar- respektive forskarrollen vid institutionen.
Den som avser att söka bör ta del av "Regler för samhällsvetenskapliga fakultetsnämndens förfarande vid rekrytering och anställning av lärare". Dessa finns att tillgå som pdf-fil på fakultetens hemsida www.samfak.gu.se (Regler, policies, dokument och rapporter) eller kan rekvireras hos handläggande tjänsteman Göran Liljedahl på telefon 031-786 10 94 alternativt e-post Goran.Liljedahl@samfak.gu.se
Ansökan skall vara utformad enligt den struktur som anges i "Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller universitetslektor vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet". Mallen kan hämtas från www.samfak.gu.se/om_fakulteten/regelbok/ under rubriken Personal och likabehandling. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ledigkungörelse och ansökningsmall samt att den inlämnas senast sista ansökningsdag.
Högst 10 vetenskapliga skrifter och högst 10 läromedel kan åberopas. Vad gäller sökandes åberopade skrifter medges att dessa inges inom tre veckor från ansökningstidens utgång. Dock skall det i så fall i separat komplettering till förteckningen över arbeten anmälas vilka arbeten sökande ämnar inkomma med inom dessa tre veckor. Därutöver skall två identiskt lika uppsättningar förvaras hos den sökande tills dess fakultetskansliet meddelar till vilka sakkunniga de skall skickas.
Löneanspråk anges i ansökan.
Närmare upplysningar om anställningen lämnas av institutionens prefekt Anna-Karin Kollind, på telefon 031-786 48 10
Fackliga företrädare: SACO Inger Wilgotson Lundh, telefon 031-786 19 87, OFR/S Eva Sjögren, telefon 031-786 11 69, SEKO Lennart Olsson, telefon 031-786 11 73.

Publiceringsdatum
2008-03-08

Anställningstyp/arbetstider
Tills vidare
Heltid

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2008-03-31
Ansökan, med angivande av referensnummer, ställs till Göteborgs universitet, Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet, Box 720, 405 30 Göteborg. Sista ansökningsdag är 2008-03-31

Företag
Göteborgs universitet, samhällsvetenskapliga fakultetskansliet

Adress
Göteborgs universitet, samhällsvetenskapliga fakultetskansliet
Box 720
40530 GÖTEBORG

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 031-7860000
Faxnummer: 031-7731940

Jobbnummer
155640

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Göteborgs universitet, samhällsvetenskapliga fakultetskansliet: