Forskarassistent i psykologi - Uppsala universitet - Universitetslärarjobb i Uppsala
Forskarassistent i psykologi
Uppsala universitet / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Forskarassistent i psykologi vid Institutionen för psykologi
Anställningsperiod: Anställningen är tills vidare, dock längst fyra år.
Arbetsuppgifter: Forskning (80 %) inom ämnesområdet samt undervisning och
handledning (20%) inom ramen för heltidsanställning. Behörighet:
Behörig att anställas som forskarassistent är den som har avlagt doktorsexamen
eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand
bör den komma i fråga som har avlagt examen högst fem år före ansökningstidens
utgång. Även den som har avlagt examen tidigare bör komma i fråga i första hand,
om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av
sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga
organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra
liknande omständigheter. Den som varit anställd som forskarassistent
under mer än sammanlagt tre år får inte ges en annan anställning som
forskarassistent inom samma eller ett närliggande ämnesområde vid samma eller
någon annan högskola. (4 kap. 10 högskoleförordningen, SFS 1999:1037).
Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt
behörighetskrav för lärare att ha den förmåga i övrigt som behövs för att
fullgöra anställningen väl. Bedömningsgrunder: Vid anställning som
forskarassistent skall särskild vikt fästas vid dokumenterad vetenskaplig
skicklighet inom angivet ämnesområde. Vikt skall även fästas vid
pedagogisk skicklighet. Uppsala universitet har ambitionen att främja
jämställdhet genom en jämnare könsfördelning. Flertalet anställda inom
lärarkategorin vid institutionen är män, varför universitetet gärna ser kvinnor
som sökande till anställningen. Personliga förhållanden (t ex
föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande tillgodo bör
anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter. Ansökan:
Ansökan skall innefatta följande handlingar i tre exemplar: 1. Styrkt
meritsammanställning och förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten
som åberopas. Sökande skall också ange vilka skrifter, högst fem till antalet,
som åberopas i första hand. 2. Kortfattad skriftlig redogörelse för
vetenskaplig och pedagogisk verksamhet. Av redogörelsen skall framgå vilka
undersökningar och resultat samt prestationer i övrigt som enligt sökandes
mening främst bör beaktas vid tillsättningen. 3. Kopior av betyg och övriga
handlingar som åberopas. 4. De vetenskapliga arbeten (högst 5) som åberopas
i första hand, numrerade enligt publikationslistan. 5. Rekryteringsgruppen
kan vid denna rekrytering komma att använda sig av intervjuer och
referenstagning. Den sökande skall därför lämna en lista på referenspersoner som
kan belysa hennes/hans yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av
betydelse för anställningen som t ex samarbetsförmåga. Individuell
lönesättning tillämpas. Det är önskvärt att löneanspråk anges i ansökan.
Upplysningar: Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten Erik
Börjesson, tel 018-471 21 34, e-post Erik.Borjesson@psyk.uu.se . Fackliga
företrädare är Anders Grundström, SACO-rådet, tel 018-471 53 80, Carin
Söderhäll, TCO/ST, tel 018-471 19 96, och Stefan Djurström, SEKO, tel 018-471 33
15. Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning
av lärare finns på: http://info.uu.se/internt.nsf/regelsamling och www.personalavd.uu.se/anstordning .

Publiceringsdatum
2007-10-25

Anställningstyp/arbetstider
Tidsbegränsad. Heltid. Dagtid.

Ersättning
Fast lön.

Så ansöker du
Ansökan inkommen senast 071126. Ansökan skall ställas till Rektor för Uppsala
universitet och inges till Registrator, dnr. UFV-PA 2007/2185, Box 256, 751 05
Uppsala, fax 018-471 20 00 senast den 26 november. Om ansökan meddelas per fax
skall den kompletteras med underskriven originalhandling inom en vecka efter
ansökningstidens utgång.

Företag
Uppsala universitet
Box 256
751 05 UPPSALA Tel 018-4710000
Fax 018-4712000
Mer information på http://www.uu.se

Jobbnummer
36662

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: