Forskarassistent I Psykologi - Stockholms Universitet - Universitetslärarjobb i Stockholm
Forskarassistent I Psykologi
Stockholms Universitet / Universitetslärarjobb / Stockholm
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Stockholm, Solna, Sundbyberg, Lidingö
Visa alla jobb hos Stockholms Universitet i Stockholm

Stockholms universitet söker en forskarassistent i psykologi med placering vid Psykologiska institutionen.

Publiceringsdatum
2007-11-05

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen egen forskning. Undervisning och institutionsarbete utgör 20 procent av arbetstiden. En forskarassistent anställs tills vidare, dock längst fyra år.

BEHÖRIGHETSKRAV
Behörig att anställas som forskarassistent är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen skall vara avlagd vid ansökningstidens utgång. I första hand bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt examen tidigare bör komma ifråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Den som har varit anställd som forskarassistent under mer än sammanlagt tre år får inte ges en annan anställning som forskarassistent inom samma eller ett närliggande ämnesområde vid samma eller någon annan högskola.

BEDÖMNINGSGRUNDER
Vid anställning av forskarassistent skall särskild vikt fästas vid vetenskaplig skicklighet. Vikt tillmäts dessutom pedagogisk skicklighet och administrativ förmåga.

ANSÖKAN SKALL INNEHÅLLA följande:
* meritförteckning och publikationsförteckning
* kopior av betyg och examensbevis
* avsiktsförklaring/forskningsplan (max två sidor)
* kortfattad redogörelse för sökandes vetenskapliga, pedagogiska och administrativa erfarenheter
* de vetenskapliga och pedagogiska arbetena, numrerade efter publikationslistan, som sökande i första hand vill åberopa till stöd för sin ansökan. Av publikationslistan skall framgå om några arbeten till sitt innehåll i stora delar sammanfaller med varandra. Publikationerna skall ej inges i samband med ansökan. När sakkunniga utsetts skall de sökande själva tillställa de sakkunniga en komplett uppsättning av arbetena.

Sökanden rekommenderas ta del av "Dokumentation av meriter för anställning som lärare vid Stockholms universitet", http://www.su.se/nyanstallning

UPPLYSNINGAR om anställningen lämnas av prefekten vid Psykologiska institutionen, prof. Åke Wahlin, tfn 08-162596, e-post: akewah@psychology.su.se eller av stf prefekten, docent Maria Larsson, tfn 08-163937, e-post: marlar@psychology.su.se .

Frågor angående ärendets handläggning besvaras av handläggare Tea Onshagen,
e-post: tea.onshagen@samfak.su.se eller tfn 08-16 29 03.

FACKLIGA FÖRETRÄDARE är Bo Ekengren (SACO), Lisbeth Häggberg (ST) tfn 08-16 20 00 (vxl) samt Gunnar Stenberg, (SEKO) tfn 070-316 43 41.

I övrigt, se Stockholms universitets Anställningsordning och aktuella hemsidor:
* Stockholms universitet: www.su.se
* Anställningsordning: www.su.se/nyanstallning
* Psykologiska institutionen: www.psychology.su.se

Anställningstyp/arbetstider
Heltid. Tills vidare, dock längst fyra år.

Ersättning
Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning.

Kontakt
professor Åke Wahlin, 08-162596 Psykologiska institutionen, akewah@psychology.su.se , prefekt
docent Maria Larsson, 08-163937 Psykologiska institutionen, marlar@psychology.su.se , stf prefekt
Tea Onshagen, 08-16 29 03 Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet, tea.onshagen@samfak.su.se

Facklig kontakt
Bo Ekengren, 08-16 20 00 SACO
Lisbeth Häggberg, 08-16 20 00 ST
Gunnar Stenberg, 070-316 43 41 SEKO

Så ansöker du
Välkommen med din ansökan till:
Stockholms universitet
Registrator/PÄ
106 91 Stockholm

Sista ansökningsdag 2007-11-30
Ange följande referens när du ansöker: SU 614-2375-07
Vi tar emot ansökan via epost: registrator@su.se

Företag
Stockholms universitet
10691 STOCKHOLM

Jobbnummer
45594

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Stockholms Universitet: