Forskarassistent - Sveriges lantbruksuniversitet - Arkitektjobb i Lomma
Forskarassistent
Sveriges lantbruksuniversitet / Arkitektjobb / Lomma
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla arkitektjobb i Lomma, Burlöv, Lund, Staffanstorp
Visa alla jobb hos Sveriges lantbruksuniversitet i Lomma

Sveriges lantbruksuniversitet
Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap
Område Lantbrukets byggnadsteknik söker

FORSKARASSISTENT
i Lantbrukets byggnads- och miljöteknik

Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap är en av fyra fakulteter inom Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, med verksamheten förlagd i Alnarp. Fakulteten befinner sig i en intressant utvecklingsfas och har idag närmare 30 professorstjänster och ca 350 medarbetare aktiva inom de olika områdena Växtförädling & Bioteknik, Växtskyddsbiologi, Hortikultur, Jordbruk - odlingssystem, teknik & kvalitet, Lantbrukets byggnadsteknik, Landskapsarkitektur, Landskapsutveckling samt Arbetsvetenskap, ekonomi & miljöpsykologi.

Området Lantbrukets byggnadsteknik har ett riksansvar för forskning inom detta ämnesområde inom SLU. Verksamheten omfattar planering och teknisk utformning av byggnader och den byggda miljön på landsbygden. En viktig uppgift är att utforma och utveckla effektiva och uthålliga produktionssystem där stor hänsyn tas till miljön, människorna, produktionen och lönsamheten. Området har sin bas i ämnena teknologi, lantbruksvetenskap, husdjursvetenskap och landsbygdsarkitektur. Kurser ges i på agronom-, lantmästar-, trädgårdsingenjörs- och landskapsingenjörsprogrammen.

LTJ-fakulteten ledigförklarar en anställning som forskarassistent i Lantbrukets byggnads- och miljöteknik. Anställningen avser i första hand egen forskning och syftar till docentmeritering. Forskningen ska inriktas mot utvecklandet av byggnadstekniska system och metoder som medverkar till effektivt resursutnyttjande och bidrar till god luft-, vatten-, och markmiljö i lantbrukets djurhållning. Viss undervisning ingår också, liksom forskarhandledning i mindre omfattning.

För behörighet krävs doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Företräde ges till sökande med högst fem år gammal doktorsexamen.

Bedömningsgrunderna är den vetenskapliga skickligheten, förmågan och intresset att driva och utveckla externt finansierade forskningsprogram. Utbildning och erfarenhet av forskning inom byggnadsteknik, byggnadsfysik, energihushållning och miljöteknik är meriterande.

Anställningen avser heltid i 2 + 2 år med tillträde snarast.

Vid universitetet tillämpas individuell lönesättning. SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Handlingar som ska bifogas: Ansökan ska skrivas på engelska och ska omfatta CV, högst fem artiklar eller motsvarande produktioner, planer för forskningen om max två A4-sidor, samt bevis på doktorsexamen. Ansökan ska också innehålla kontaktuppgifter på tre referenspersoner. Ansökan med bilagor inkl. publikationer skall inges i tre identiska exemplar.

Mer information om anställningens innehåll tillhandahålls av områdeschef Eva von Wachenfelt, tfn 040-41 50 00, e-post eva.von.wachenfelt@ltj.slu.se . Mer information om tillsättningsärendets formella handläggning tillhandahålls av Pia Östling, tfn 040-41 50 44, e-post Pia.Ostling@adm.slu.se .

Facklig företrädare för SACO Andrus Kangro, tfn 040-41 54 79 och för ST Jörgen Olsson, tfn 040-41 54 31.

Välkommen med ansökan märkt med ref nr 3315/07 samt övriga handlingar som åberopas. Ansökan skall ha inkommit till Registrator, SLU, Box 7070, 750 07 Uppsala senast den 10 december 2007.

Advt in english: personal.slu.se/job

Publiceringsdatum
2007-11-23

Anställningstyp/arbetstider
Heltid. Snarast 2 + 2 år

Ersättning
Individuell lön, kollektivavtal

Så ansöker du
Ange följande referens när du ansöker: 3315/07
Vi tar emot ansökan via epost: Registrator@slu.se

Företag
Sveriges lantbruksuniversitet
Box 7070
75007 UPPSALA
Telefonnummer: 018-671000
Mer information på http://www.slu.se

Jobbnummer
57427

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sveriges lantbruksuniversitet: