Doktorander - Linköpings Universitet, Registrator - Samhällsvetarjobb i Linköping
Doktorander
Linköpings Universitet, Registrator / Samhällsvetarjobb / Linköping
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla samhällsvetarjobb i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång
Visa alla jobb hos Linköpings Universitet, Registrator i Linköping

Dnr LiU 2010-01019
LINKÖPINGS UNIVERSITET
Ledigförklarar minst två anställningar som
Doktorander med inriktning mot representationsformernas betydelse för lärandet vid forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik (FontD)
med placering vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV), Linköpings universitet, Campus Norrköping.
Arbetsuppgifter: Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.
Huvudinriktning inom naturvetenskapsdidaktisk forskning vid Linköpings universitet är Representationsformernas betydelse för lärande samt Naturvetenskap som allmänbildning och informellt lärande. Forskningsinriktningearna arbetar med visualisering och språkliga frågeställningar kring aspekter av meningsskapande om "osynliga" begrepp och komplexaprocesser.
Vår grundinställning är att den didaktiska forskningen ej är stadie-, lärteori- eller metodbunden utan utgår från frågeställningar om kunskaps- och undervisningsinnehåll. Forskning inriktad mot förskola och tidigare år är dock ett prioriterat område. Samverkan med det nyöppnade Norrköpings visualiseringcenter http://www.visualiseringscenter.se kommer dessutom att ge rika möjligheter till nya spännande samverkansprojekt och breddning mot alla undervisningsstadier och informellt lärande.
Förståelse och meningsskapande studeras via kognitiva, bildanalytiska, lingvistiska, semiotiska, semantiska perspektiv, och diskursiva perspektiv. Projekten har ett rikt internationellt samarbete.
Placeringen vid FontD ger direkt tillgång till den samlade NVT-didaktiska forskningen på det nationella planet och ett välutvecklat internationellt ämnesdidaktiskt nätverk samt till samverkan med andra Europeiska forskarskolor.
Behörighet: För att komma i fråga för anställning som doktorand krävs att den sökande antas eller redan har antagits till forskarutbildning. För tillträde till forskarut-bildningen krävs dels grundläggande behörighet enligt Högskoleförordningen 7 kap. 39 , dels särskild behörighet. Grundläggande behörighet att antas till utbildning på forskarnivå har den som har 1. avlagt en examen på avancerad nivå 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Den sökande skall förutom den allmänna behörigheten för forskarutbildning ha fullgjort ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för forskarutbildningen. Övergångsbestämmelse: Den som före den 1 juli 2007 uppfyller kraven på grundläggande behörighet för tillträde till forskarutbildning, skall även därefter anses ha grundläggande behörighet för tillträde till utbildning på forskarnivå, dock längst till utgången av juni 2015. För anställningen fordras goda kunskaper i svenska och engelska, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift samt visad analytisk förmåga. Till ansökan skall bifogas en kortare beskrivning av de kvalifikationer och forskningsintressen som den sökande önskar åberopa (högst 2 A4- sidor) Den forskarstuderande förväntas genomföra sina studier på plats på Campus Norrköping, Linköpings Universitet.
Kompletterande information: www.liu.se

Publiceringsdatum
2010-06-29

Arbetstider och omfattning
Tillsvidare
Heltid

Tillträde
Snarast.

Ersättning
Fast lön
Ingångslön för innehavare av doktorandanställning regleras utifrån en för institutionen lokalt avtalad lönestege.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2010-09-17
Ansökan märkt med referensnummer skickas till Registrator, Linköpings universitet, 581 83 Linköping. Samtliga handlingar skall vara bestyrkta.
Mer information på www.liu.se
Ange följande referens när du ansöker: LiU-2010-01019
Ansökan kan tyvärr inte göras via e-post.

Kontakt
FontD:s föreståndare, FD Carl-Johan Rundgren 011-36 33 65, carl-johan.a.rundgren@liu.se
Prof. Lena Tibell, 070-9997633, lena.tibell@liu.se
Administratör är Anna Ericson 011-36 31 75, anna.ericson@liu.se
Adm. chef Jan Andersson, tel 011-36 30 71, jan.andersson@liu.se

Facklig kontakt
Örjan Lönnevik (SACO), tfn 013-28 66 34, orjlo@ifm.liu.se
Gabriel Thott (OFR/S), tfn 011-36 31 71, gabriel.thott@isak.liu.se

Företag
Linköpings Universitet, Registrator

Adress
Linköpings Universitet, Registrator
58183 LINKÖPING

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 013-281085

Jobbnummer
686600

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Linköpings Universitet, Registrator: