Biträdande chef (departementsråd) - Regeringskansliet, Statsrådsberedningen - Ekonomichefsjobb i Stockholm
Biträdande chef (departementsråd)
Regeringskansliet, Statsrådsberedningen / Ekonomichefsjobb / Stockholm
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla ekonomichefsjobb i Stockholm, Solna, Sundbyberg, Lidingö
Visa alla jobb hos Regeringskansliet, Statsrådsberedningen i Stockholm

STATSRÅDSBEREDNINGEN
Regeringskansliet består av Statsrådsberedningen, departementen och Förvaltningsavdelningen. Statsrådsberedningen leder och samordnar arbetet i Regeringskansliet. Statsrådsberedningen är indelad i statsministerns kansli, EU-ministerns kansli, samordningskansli, förvaltningschefens kansli, rättschefens kansli och kansliet för samordning av EU-frågor. I rättschefens kansli ingår expeditionen för regeringsprotokollet. Rättschefen är också kanslisäkerhetschef.

KANSLIET FÖR KRISHANTERING
Ett kansli för krishantering i Regeringskansliet ska inrättas i Statsrådsberedningen. Kansliet ska ansvara för att utveckla, samordna och följa upp Regeringskansliets krishanteringsarbete. Kansliet ska verka inom tre områden; omvärldsbevakning och lägesbild, krishantering samt analys. Under normala förhållanden ska kansliet bedriva omvärldsbevakning, utveckla och följa upp Regeringskansliets krishanteringsförmåga, ansvara för utbildning och övning samt ta fram analyser av hot och risker som kan drabba Sverige. Vid kriser ska kansliet larma, kunna initiera arbetet, stödja beslutsfattare i Regeringskansliet samt samordna underlag. Kansliet kommer att ledas av en chefstjänsteman samt en ställföreträdande chef.

KANSLIET FÖR KRISHANTERING SÖKER BITRÄDANDE CHEF (DEPARTEMENTSRÅD)

Arbetsuppgifterna innebär bl.a. att under chefen för kansliet leda uppbyggnaden av kansliet och sedan under chefen för kansliet leda kansliets arbete.

Vi söker dig med
* dokumenterat goda ledaregenskaper samt erfarenhet av att leda krishantering och krisberedskapsarbete nationellt och internationellt,
* god social kompetens och utvecklad samarbetsförmåga samt förmåga att entusiasmera och motivera sin personal,
* förmåga att hantera hög arbetsbelastning, gott omdöme och flexibilitet,
* god kommunikativ förmåga och förmåga att skapa kontaktnät och att samordna olika intressen både nationellt och internationellt,
* allmänorienterad inom och/eller erfarenhet från Regeringskansliets och myndigheters arbete inom krisberedskapsområdet,
* god kunskap om krisberedskap i samhällsviktiga verksamheter,
* erfarenhet från samarbete mellan privat och offentlig verksamhet,
* god kännedom om det svenska krishanteringssystemet och erfarenhet av arbete med inträffade kriser,
* dokumenterad erfarenhet av internationella frågor och internationellt samarbete samt
* god kännedom om andra länders krisberedskapsstrukturer samt motsvarande funktioner i andra länder.

Mer information om arbetsuppgifterna lämnas av generaldirektör Christina Salomonson,
tel.nr 0455-353 442.
Upplysningar om anställningsvillkor lämnas av personalchef Hasse Alnervik, tel.nr 08-405 48 05.

Fackliga företrädare i Statsrådsberedningen för SACO är Olof Nyman, tel.nr 08-405 44 55 och för ST Christine Sylvén, tel.nr 08-405 48 37.

Regeringskansliet erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla.

Välkommen med din ansökan skriftligen inklusive CV senast den 1 november 2007 till nedanstående adress eller med e-post till registrator@primeminister.ministry.se . Märk ansökan med ref.nr SB2007/7102. Din ansökan kommer att bli offentlig handling.

Publiceringsdatum
2007-10-16

Anställningstyp/arbetstider
Ersättning
Så ansöker du
Ansök via vår Webb-plats:
http://www.regeringen.se/sb/d/4515

Sista ansökningsdag 2007-11-01
Vi tar emot ansökan via epost: registrator@primeminister.minstry.se

Företag
Regeringskansliet, Statsrådsberedningen
10333 STOCKHOLM

Jobbnummer
26414

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Regeringskansliet, Statsrådsberedningen: