Universitetslektor i latin - Uppsala universitet - Universitetslärarjobb i Uppsala
Universitetslektor i latin
Uppsala universitet / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Universitetslektor i latin vid Institutionen för lingvistik och filologi.
Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning, forskning och
administration. Undervisningen innefattar framförallt kurser i antik latinsk
prosa och poesi på A-, B- och C-nivå; därutöver efterantik prosa och poesi på
B-nivå samt det antika och efterantika latinets morfologi och syntax. Till
undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av
studenter och doktorander. Till arbetsuppgifterna hör även att följa
utvecklingen inom det egna ämnesområdet och inom samhället i övrigt som har
betydelse för arbetet vid universitetet. Behörighetskrav: Behörig att
anställas som universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som har
avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, har
genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat
motsvarande kunskaper och visat pedagogisk skicklighet. Enligt Uppsala
universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för
lärare att ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen
väl. Den som skall anställas som universitetslektor skall enligt
anställningsordningen även ha visat den undervisningsförmåga som krävs för
anställningen och dessutom, om särskilda skäl ej föreligger, ha genomgått för
verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning. Den
pedagogiska skickligheten skall vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan
bedömas. Med hänvisning till anställningens innehåll krävs god förmåga
att uttrycka sig på svenska i tal och skrift. Den som erbjuds en
anställning tills vidare som universitetslektor anställs istället tills vidare
som professor om hon eller han begärt det och har behörighet för en sådan
anställning. Den som inte uppfyller behörighetskravet beträffande
högskolepedagogisk utbildning och inte har motsvarande kunskaper anställs längst
ett år med möjlighet till förlängning ytterligare ett år. Om behörigheten
förvärvas under denna anställningstid skall anställningen på begäran övergå i en
tillsvidareanställning. Bedömningsgrunder: Undervisningen på A-, B-
och C-nivå avser, som framgår av ovanstående beskrivning av arbetsuppgifterna,
till större delen antikt latin, men med tanke på handledningsuppgifter och
seminarieverksamhet bör den sökande besitta sådan bredd att den sökande kan
meddela undervisning i litteratur och språk från latinets alla epoker. För
övrigt kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika
mån. Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som
efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, förutom dokumenterade
meriter, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla
aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
Bedömningsgrunder, övrig skicklighet och Ansökningsförfarande: Se
universitetets hemsida www.uu.se under rubriken Lediga anställningar.
Upplysningar: Upplysningar om anställningen lämnas av institutionens
prefekt, Anette Månsson, 018-471 1486 , e-post Anette.Mansson@lingfil.uu.se .
Fackliga företrädare är Anders Grundström, SACO-rådet, tel 018-471 5380 och
Carin Söderhäll, TCO/ST, tel 018-471 1996 samt Stefan Djurström, SEKO, tel
018-471 3315. Universitetets anställningsordning och riktlinjer för
anställning av lärare finns på: http://info.uu.se/internt.nsf/regelsamling och www.personalavd.uu.se/anstordning .

Publiceringsdatum
2007-09-17

Anställningstyp/arbetstider
Tills vidare. Heltid. Dagtid.

Ersättning
Fast lön.

Så ansöker du
Ansökan inkommen senast 071017. Ansökan med angivande av dnr UFV-PA 2007/843
skall ställas till Rektor vid Uppsala universitet och vara inkommen till
Registrator, Box 256, 751 05 Uppsala, fax 018-471 2000, senast den 17 oktober
2007. Om ansökan meddelas per fax skall den kompletteras med underskrivna
originalhandlingar inom en vecka efter ansökningstidens utgång.

Företag
Uppsala universitet
Box 256
751 05 UPPSALA Tel 018-4710000
Fax 018-4712000
Mer information på http://www.uu.se

Jobbnummer
9815

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: