Forskare i musikvetenskap - Uppsala universitet - Universitetslärarjobb i Uppsala
Forskare i musikvetenskap
Uppsala universitet / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Två platser inom utbildning på forskarnivå i musikvetenskap vid
Institutionen för musikvetenskap. Tillträde tidigast den 1 januari 2008. (se
även http://www.personalavd.uu.se/ledigaplatser ). Av
tradition har forskningen vid Institutionen för musikvetenskap, Uppsala
universitet, huvudsakligen varit inriktad på musikhistoria, svensk folkmusik och
musikteori/musikanalys. Det sistnämnda området har i Uppsala representerat en
unik kompetens. För att stärka denna har institutionens styrelse beslutat att
inrikta den ena av de båda platserna inom utbildning på forskarnivå mot
musikteori/-analys (UFV-PA 2007/2200). Den andra platsen (UFV-PA 2007/2201) står
öppen för sökande från musikvetenskapens samtliga delområden.
Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år och finansieras de första två
åren med utbildningsbidrag och de två sista åren med anställning som doktorand.
Ett femte år kan under vissa omständigheter förekomma. Doktorander förutsätts
bedriva sin utbildning på heltid och aktivt delta i institutionens verksamhet.
Viss tjänstgöring vid institutionen kan förekomma. Behörig att antas
till utbildning på forskarnivå är den som har avlagt en examen på avancerad
nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60
högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet
förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Fakultetsnämnden får för en enskild
sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns
särskilda skäl. (jfr. SFS 2006:1053, HF 7 kap 39 ). Den som före den 1 juli 2007
uppfyller kraven på grundläggande behörighet för tillträde till
forskarutbildning, d.v.s. grundläggande högskoleutbildning om minst 120 poäng
eller motsvarande kunskaper som förvärvats i någon annan ordning inom eller utom
landet, skall även därefter anses ha grundläggande behörighet för tillträde till
utbildning på forskarnivå, dock längst till utgången av juni 2015. (jfr. SFS
2006:1053, HF 12 kap 11 st2.2. Särskild behörighet.) För sökande med examen
tagen före 1 juli 2007 krävs godkänd D-uppsats eller godkänt examensarbete för
magisterexamen i musikvetenskap eller annat relevant huvudområde; för sökande
med examen tagen fr.o.m. 1 juli 2007 krävs godkänt examensarbete för magister-
eller masterexamen i musikvetenskap eller annat relevant huvudområde. Särskild
behörighet äger också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i
huvudsak motsvarande kunskaper Ansökningshandlingar: Se
universitetets hemsida www.uu.se under rubriken Lediga anställningar.
Upplysningar lämnas av prefekt Ola Eriksson, Ola.Eriksson@musik.uu.se , tel 018-471
1566, forskarass. Lars Berglund, Lars.Berglund@musik.uu.se , tel
018-471 6274 prof. Sten Dahlstedt, Sten.Dahlstedt@musik.uu.se , tel
018-471 6250, samt av fakultetens utbildningsledare Alberto Tiscornia, Alberto.Tiscornia@uadm.uu.se , tel
018-471 1879. Fackliga företrädare är Anders Grundström, SACO-rådet, tel 018-471
5380, Carin Söderhäll, TCO-ST, tel 018-471 1997 och Stefan Djurström, SEKO, tel
018-18-471 3315. Välkommen med din skriftliga ansökan senast den 15
oktober 2007 under adress: Registrator, UFV-PA 2007/2200 eller UFV-PA 2007/2201,
Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala Eller fax 018-471 0000. Om ansökan
meddelas per fax skall den kompletteras med originalhandling inom en vecka efter
ansökningstidens utgång.

Publiceringsdatum
2007-10-02

Anställningstyp/arbetstider
Tidsbegränsad. Heltid. Dagtid.

Ersättning
Fast lön.

Så ansöker du
Ansökan inkommen senast 071015

Företag
Uppsala universitet
Box 256
751 05 UPPSALA Tel 018-4710000
Fax 018-4712000
Mer information på http://www.uu.se

Jobbnummer
9784

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: