Forskarassistent i Landskapsarkitektur - Sveriges lantbruksuniversitet - Arkitektjobb i Lomma
Forskarassistent i Landskapsarkitektur
Sveriges lantbruksuniversitet / Arkitektjobb / Lomma
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla arkitektjobb i Lomma, Burlöv, Lund, Malmö
Visa alla jobb hos Sveriges lantbruksuniversitet i Lomma

Sveriges lantbruksuniversitet
Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap
Område Landskapsarkitektur

FORSKARASSISTENT
i Landskapsarkitektur

Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap är en av fyra fakulteter inom Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, med verksamheten förlagd i Alnarp. Fakulteten befinner sig i en intressant utvecklingsfas och har idag närmare 30 professorstjänster och ca 350 medarbetare aktiva inom de olika områdena Växtförädling & Bioteknik, Växtskyddsbiologi, Hortikultur, Jordbruk - odlingssystem, teknik & kvalitet, Lantbrukets byggnadsteknik, Landskapsarkitektur, Landskapsutveckling samt Arbetsvetenskap, ekonomi & miljöpsykologi.

Området Landskapsarkitektur ansvarar för forskning och utbildning rörande landskapsarkitektur, design, planering och kulturarv. Områdets forskning är till sin karaktär tvärvetenskaplig och handlingsinriktad. Den innehåller såväl humanvetenskaplig och samhällsvetenskaplig som naturvetenskaplig/teknisk forskningsmetodik.

Miljön har framgångsrikt bidragit till kunskapsutveckling i landskapsarkitektur och landskapsplanering, inriktad mot t ex trädgårds- och landskapshistoria, design- och landskapsteori, barns och ungdomars uppväxtmiljöer, stadsnära landskapsutveckling, grönstruktur, landskapsanalys och dialogprocesser i fysisk planering.

LTJ-fakulteten ledigförklarar en anställning som forskarassistent i Landskapsarkitektur för att förstärka ämnets teoriutveckling knutet till design och planering. Anställningen avser i första hand egen forskning och syftar till docentmeritering. Viss undervisning på avancerad nivå och i forskarutbildningen ingår också.

För behörighet krävs doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i landskapsarkitektur eller annat arkitektur- eller designämne, med specialisering mot landskap. Företräde ges till sökande med högst fem år gammal doktorsexamen.

Bedömningsgrunderna är, förutom vetenskaplig publicering, även konstnärlig och pedagogisk erfarenhet, liksom annan publicering.

Anställningen avser heltid i 2 + 2 år med tillträde snarast.

Vid universitetet tillämpas individuell lönesättning. SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Handlingar som ska bifogas: Ansökan ska skrivas på engelska och ska omfatta CV, högst fem artiklar eller motsvarande produktioner, planer för forskningen om max två A4-sidor, samt bevis på doktorsexamen. Ansökan ska också innehålla kontaktuppgifter på tre referenspersoner. Ansökan med bilagor inkl. publikationer skall inges i tre identiska exemplar.

Mer information om anställningens innehåll tillhandahålls av områdeschef Gunilla Lindholm, tfn 040-41 54 29, e-post Gunilla.Lindholm@ltj.slu.se . Mer information om tillsättningsärendets formella handläggning tillhandahålls av Pia Östling, tfn 040-41 50 44, e-post Pia.Ostling@adm.slu.se .

Facklig företrädare för SACO Andrus Kangro, tfn 040-41 54 79 och för ST Jörgen Olsson, tfn 040-41 54 31.

Välkommen med ansökan märkt med ref nr 3314/07 samt övriga handlingar som åberopas. Ansökan skall ha inkommit till Registrator, SLU, Box 7070, 750 07 Uppsala senast den 10 december 2007.

Assistant Professor in Landscape Architecture .
For a complete advt: personal.slu.se/job

Publiceringsdatum
2007-10-26

Anställningstyp/arbetstider
Heltid. Snarast -- 2 + 2 år

Ersättning
Individuell lön, kollektivavtal

Så ansöker du
Ange följande referens när du ansöker: 3314/07
Vi tar emot ansökan via epost: Registrator@slu.se

Företag
Sveriges lantbruksuniversitet
Box 7070
75007 UPPSALA
Telefonnummer: 018-671000
Mer information på http://www.slu.se

Jobbnummer
37281

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sveriges lantbruksuniversitet: