Forskarassistent i kemisk biologi - Uppsala universitet - Biologjobb i Uppsala
Forskarassistent i kemisk biologi
Uppsala universitet / Biologjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla biologjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Förlängd ansökningstid Forskarassistent i kemisk biologi med inriktning
mot RNA vid institutionen för cell- och molekylärbiologi Beskrivning av
ämnesområdet: Denna anställning ligger inom "Uppsala RNA Research Center" (URRC)
vid institutionen för cell- och molekylärbiologi. URRC (se http://www.urrc-linnaeuscentre.uu.se ) är ett centrum som i
nuläget består av elva forskargrupper, fokuserade på forskning kring RNAs kemi
och biologi. Centrumet har tre vetenskapliga huvudinriktningar (i) RNA och
infektionssjukdomar, (ii) RNA och kemisk biologi, och (iii) RNA och
systembiologi. Den sökande förväntas etablera en oberoende forskargrupp som
arbetar inom gränsområdet mellan RNA-biologi och - kemi. Detta omfattar studier
av struktur-funktionssamband av biologisk relevans, med kemiska redskap såsom
syntetiska kemiska probmolekyler. Arbetsuppgifter: Anställningen avser
forskning och undervisning inom utbildning på forskarnivå, avancerad nivå och
grundnivå samt handledning av doktorander. Behörighetskrav: Behörig att
anställas som forskarassistent är den som har avlagt doktorsexamen eller
motsvarande utländsk examen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt
examen högst fem år före ansökningstidens utgång. Enligt Uppsala universitets
anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha
den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl.
Förmåga att kunna undervisa på svenska eller engelska är ett krav.
Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att
fästas vid vetenskaplig skicklighet. Vid bedömning av den vetenskapliga
skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom
syntetisk RNA-kemi och den sökandes förmåga att utveckla ett starkt
forskningsprogram inom området. Vid bedömning av den pedagogiska
skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering, genomförande
och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. I övrigt
hänvisas till riktlinjer för anställning av lärare, kap 7, Riktlinjer för
meritvärdering vid anställning av lärare. Universitetet kommer i denna
rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av dokumenterade
meriter, kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att
genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv
utveckling av verksamheten. Personliga förhållanden (t ex
föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör
anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.
Ansökningsförfarande: Ansökan skall vara skriven på engelska och innefatta
ansökningshandlingar i två exemplar samt särtryck av vetenskapliga arbeten i ett
exemplar enligt anvisningar som finns på teknisk-naturvetenskapliga fakultetens
hemsida, www.teknat.uu.se/arbete/index eller som kan rekvireras från
Anita.Ljungstrom@uadm.uu.se ,
tel 018-471 1865. Upplysningar: om anställningen lämnas av Johan
Åqvist, email: Johan.Aqvist@icm.uu.se
Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare
finns på: http://info.uu.se/internt.nsf/regelsamling och www.personalavd.uu.se/anstordning .

Publiceringsdatum
2007-10-25

Anställningstyp/arbetstider
Tills vidare. Heltid. Dagtid.

Ersättning
Fast lön.
Facklig företrädare
Anders Grundström, SACO-rådet, tel. 018-471 53 80.
Carin Söderhäll, TCO/ST, tel. 018-471 19 96.
Stefan Djurström, SEKO, tel. 018-471 33 15.

Så ansöker du
Ansökan inkommen senast 071116. Ansökan skall ställas till Rektor för Uppsala
universitet och vara inkommen till Registrator, UFV-PA 2007/1697, Box 256, 751
05 Uppsala, fax 018-471 2000, senast den 1 oktober 2007. Om ansökan meddelas per
fax skall den kompletteras med underskriven originalhandling inom en vecka efter
ansökningstidens utgång.

Företag
Uppsala universitet
Box 256
751 05 UPPSALA Tel 018-4710000
Fax 018-4712000
Mer information på http://www.uu.se

Jobbnummer
36626

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: