Forskarassistent i experimentell njurmedicin - Linköpings universitet - Universitetslärarjobb i Linköping
Forskarassistent i experimentell njurmedicin
Linköpings universitet / Universitetslärarjobb / Linköping
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång
Visa alla jobb hos Linköpings universitet i Linköping

Dnr LiU 2008/00325
LINKÖPINGS UNIVERSITET/Hälsouniversitetet
ledigförklarar en anställning som
Forskarassistent i experimentell njurmedicin
med placering vid Hälsouniversitetet. Ämnesområde: Experimentell njurmedicin. Beskrivning av ämnesområdet: Med ämnesområdet experimentell njurmedicin avses här studier av glomerulära barriären i njurens funktionella enhet, glomerulus, inklusive endotelcellernas roll för barriärfunktionen, både funktionellt och molekylärt.
Arbetsuppgifter: I anställningen som lärare ingår att bedriva forskning och utbildning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavaren förväntas delta i utbildning på olika nivåer vid Linköpings universitet. Vid Hälsouniversitetet tillämpas studentaktiva undervisningsformer.
Anställningen stöds av medel från en donation till Linköpings universitet och innehavare förväntas bygga upp en långsiktig, självständig internationellt konkurrenskraftg forskningsverksamhet, gärna i samverkan med företrädare för njurmedicinska kliniken.
Behörighet: Behörig att anställas som forskarassistent är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång.
Bedömningsgrunder: Som bedömningsgrund vid anställning som forskarassistent skall gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Därutöver skall gälla graden av administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnesinnehållet för anställningen och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. Vidare skall beaktas graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.
Vid tillsättning av denna anställning skall särskild vikt fästas vid vetenskaplig skicklighet.
Vetenskaplig skicklighet skall ha visats genom egen forskning samt genom planering och ledning av forskning. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver ha visats genom förmåga att i forskning uppnå resultat genom samverkan med andra lärare och genom förmåga att informera om forskning.
Pedagogisk skicklighet kan ha visats genom breda och gedigna kunskaper inom ämnet för anställningen. Pedagogisk skicklighet skall även ha visats genom förmåga att sprida engagemang och intresse för ämnet, förmåga att strukturera och organisera kunskapsmassa till kurser, förmåga att aktivera studenter till egen inlärning, förmåga att kommunicera med studenter och andra lärare samt förmåga till förnyelse.
Administrativ skicklighet skall ha visats genom erfarenhet av att utveckla och leda verksamhet och personal.
LiU ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.
Sökande skall till ansökan foga en kortfattad skriftlig redogörelse för sin vetenskapliga och pedagogiska verksamhet samt bifoga publikationslista och vetenskapliga arbeten i ett exemplar. Av publikationslistan skall framgå utgivningsförlag och utgivningsår.
MER INFO : www.liu.se

Publiceringsdatum
2008-04-29

Arbetstider och omfattning
Tillsvidare
Heltid

Tillträde
Snarast

Ersättning
Fast lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange löneanspråk i ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2008-05-27
Ansökan, märkt med Dnr LiU 2008/00325, jämte meritförteckning och de handlingar sökande önskar åberopa skall senast 2008-05-27 ha inkommit under adress:
Linköpings universitet
Registrator
581 83 LINKÖPING.

Kontakt
Dekanus Mats Hammar, tel 013-221683, matha@imk.liu.se
professor Sivert Lindström, tel 013-224134, sivert.lindstrom@ibk.liu.se
sekreteraren i Hälsouniversitetets anställningsnäm, chrlu@huk.liu.se

Facklig kontakt
Örjan Lönnevik (SACO), tel 013-286634, orjlo@ifm.liu.se
Agneta Anderson-Berg (OFR/S), tel 011-363512, agnan@isv.liu.se

Företag
Linköpings universitet

Adress
Linköpings universitet
58183 LINKÖPING

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 013-281000

Jobbnummer
206709

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Linköpings universitet: