Universitetslektor - Uppsala universitet - Universitetslärarjobb i Uppsala
Universitetslektor
Uppsala universitet / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Universitetslektor i molekylär diagnostik med inriktning mot molekylärdiagnostisk teknik
vid Institutionen för genetik och patologi.
Arbetsuppgifter: I anställningen ingår forskning och forskarutbildning inom området molekylär diagnostik samt undervisning och administration. Forskningen avser molekylärbiologisk metodutveckling och biomedicinsk analys med singelcell och singelmolekyl upplösning. Bland undervisningsuppgifterna ingår kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
Behörighet: Behörig att anställas som universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper och visat pedagogisk skicklighet. Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl. Den som skall anställas som universitetslektor skall enligt anställningsordningen även ha visat den undervisningsförmåga som krävs för anställningen och dessutom, om särskilda skäl ej föreligger, ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning. Prövningen av pedagogisk skicklighet skall avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten skall vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.
Den som erbjuds en anställning tills vidare som universitetslektor anställs istället tills vidare som professor om hon eller han begär det och har behörighet för en sådan anställning.
Den som inte uppfyller behörighetskravet beträffande högskolepedagogisk utbildning och inte har motsvarande kunskaper anställs längst ett år med möjlighet till förlängning ytterligare ett år. Om behörigheten förvärvas under denna anställningstid skall anställningen på begäran övergå i en tillsvidareanställning.
Bedömningsgrunder, Övrig skicklighet och Ansökningsförfarande: Se universitetets hemsida www.uu.se under rubriken Lediga anställningar.
Upplysningar: Upplysningar om befattningen lämnas av prefekten Ulf Gyllensten, tel 018-471 4909, e-post Ulf.Gyllensten@genpat.uu.se Fackliga företrädare är Stellan Sandler, Uppsala allmänna läkarförening, tel 018 471 4430, Anders Grundström, SACO-rådet, tel 018-471 5380, Carin Söderhäll, TCO/ST, tel 018-471 1996 och Stefan Djurström, SEKO, tel 018-471 3315.
Ansökan skall ställas till Rektor för Uppsala universitet och inges till Registrator, UFV-PA 2008/620, Box 256, 751 05 Uppsala, fax 018-471 2000, senast den 5 maj 2008. Om ansökan meddelas per fax skall den kompletteras med underskriven originalhandling inom en vecka efter ansökningstidens utgång.
Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare finns på http://info.uu.se/internt.nsf/regelsamling och http://www.personalavd.uu.se/anstordning
Regler och riktlinjer för sammanställning av meriter vid rekrytering av lärare, fastställd av fakultetsnämnden för medicin och farmaci finns på http://www.medfarm.uu.se/intranet/regelbok/Meritportfolj.pdf och kan även beställas från Avdelningsdirektör Anneli Henriksnäs, tel: 018-471 1885, e-post: Anneli.Henriksnas@uadm.uu.se

Publiceringsdatum
2008-04-07

Anställningstyp/arbetstider
Tills vidare
Heltid

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2008-05-05

Företag
Uppsala universitet

Adress
Uppsala universitet
Box 256
75105 UPPSALA

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 018-4710000
Faxnummer: 018-4712000

Jobbnummer
184557

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: