Universitetsadjunkt i logopedi - Uppsala universitet - Universitetslärarjobb i Uppsala
Universitetsadjunkt i logopedi
Uppsala universitet / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Uppsala universitet ledigförklarar härmed en anställning som
Universitetsadjunkt i logopedi förenad med klinisk tjänstgöring vid
Institutionen för neurovetenskap. Vikariat med omfattning 100 % under tiden
2008-01-01 - 2009-06-30 Arbetsuppgifter: Anställningen omfattar
utvecklingsarbete och planering av kursinnehåll samt undervisning inom
logopedprogrammet. I arbetet ingår vidare administration av kurser och
studentkontakter i olika sammanhang. 50% av tiden avsätts till klinisk
tjänstgöring enligt överenskommelse i landstinget i Uppsala län eller
närliggande landsting. Behörighetskrav: Sökande skall vara legitimerad
logoped med erfarenhet av kliniskt arbete. Behörig att anställas som
universitetsadjunkt är enligt högskoleförordningen den som har avlagt examen
från grundläggande högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens, genomgått
högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande
kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet. Enligt Uppsala universitets
anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha
den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl. Den som
skall anställas som universitetsadjunkt skall enligt anställningsordningen även
ha visat den undervisningsförmåga som krävs för anställningen och dessutom, om
särskilda skäl ej föreligger, ha genomgått för verksamhet inom universitetet
relevant högskolepedagogisk utbildning. Prövningen av pedagogisk skicklighet
skall avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som
handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten skall vara väl
dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Den som inte uppfyller
behörighetskravet beträffande högskolepedagogisk utbildning och inte har
motsvarande kunskaper anställs längst ett år med möjlighet till förlängning
ytterligare ett år. Om behörigheten förvärvas under denna anställningstid skall
anställningen på begäran övergå i en tillsvidareanställning.
Bedömningsgrunder: se universitetes hemsida, www.uu.se , under
rubriken lediga tjänster. Universitetet eftersträvar en jämnare
könsfördelning bland sina lärare och män inbjuds särskilt att söka denna
anställning. Ansökningsförfarande: Ansökan skall innefatta följande
handlingar: - merit- och tjänsteförteckning samt kopior av betyg och övriga
handlingar som åberopas. - kortfattad skriftlig redogörelse för
vetenskaplig, pedagogisk, klinisk och administrativ verksamhet. Av redogörelsen
skall framgå vilka undersökningar och resultat samt prestationer i övrigt som
enligt sökandes mening främst bör beaktas i tillsättningsärendet. -
förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas.
Upplysningar: om anställningen lämnas av Margareta Jennische tel 018- 611 35
44 och Anki Gustafsson tel 018-611 35 45. Ansökan skall ställas till
Rektor för Uppsala universitet och vara inkommen till Registrator, UFV-PA
2007/2427, Box 256, 751 05 Uppsala, fax 018-471 2000, den 19 december 2007.
Om ansökan meddelas per fax skall den kompletteras med underskriven
originalhandling inom en vecka efter ansökningstidens utgång.
Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare
finns på: http://info.uu.se/internt.nsf/regelsamling och www.personalavd.uu.se/anstordning .

Publiceringsdatum
2007-11-30

Anställningstyp/arbetstider
Tidsbegränsad. Heltid. Dagtid. Vikariat, 080101-090630.

Ersättning
Fast lön.
Facklig företrädare
Anders Grundström, SACO-rådet, tel. 018-471 53 80.
Carin Söderhäll, OFR-ST, tel. 018-471 19 96.
Stefan Djurström, SEKO, tel. 018-471 33 15.

Så ansöker du
Ansökan inkommen senast 071219

Företag
Uppsala universitet
Box 256
751 05 UPPSALA Tel 018-4710000
Fax 018-4712000
Mer information på http://www.uu.se

Jobbnummer
63659

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: