Professor i statskunskap - Uppsala universitet - Universitetslärarjobb i Uppsala
Professor i statskunskap
Uppsala universitet / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Professor i statskunskap
med placering vid Statsvetenskapliga institutionen
Arbetsuppgifter: Ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå inom ämnesområdet samt utveckling av detsamma. Undervisning och handledning inom utbildning på samtliga nivåer. Egen forskning. Information om forskning och utvecklingsarbete och medverkan i planering av forskningsprojekt. Planering (inkl. ansökningar om forskningsmedel) och ledning av samt medverkan i forskningsprojekt. Uppdrag av administrativ art, inkl. ledningsuppdrag på institutions- och övriga nivåer inom Uppsala universitet, kan också förekomma.
Behörighetskrav: Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl. Dessutom föreskrivs där att den som skall anställas som professor skall ha visat vetenskaplig skicklighet genom självständiga forskningsinsatser som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens. Även planering och ledning av forskning skall tillmätas betydelse.
Den som skall anställas som professor skall enligt anställningsordningen även ha visat den undervisningsförmåga som krävs för anställningen och dessutom, om särskilda skäl ej föreligger, ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning. Prövningen av pedagogisk skicklighet skall avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination.
Inom anställningen förväntas innehavaren kunna undervisa på både svenska och engelska. Innehavare med annat modersmål än svenska förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.
Bedömningsgrunder och Ansökningsförfarande: Se universitetets hemsida www.uu.se under rubriken Lediga anställningar.
Upplysningar: Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Sven-Erik Svärd, tel 018-471 12 08, e-post Sven-Erik.Svard@statsvet.uu.se . Fackliga företrädare är Anders Grundström, SACO-rådet, tel 018-471 53 80, Carin Söderhäll, ST-ATF, tel 471 19 96 och Stefan Djurström, SEKO, tel 018-471 33 15.
Ansökan ställs till Rektor för Uppsala universitet och inlämnas till Registrator (märkt dnr UFV-PA 2008/244), Uppsala universitet, Box 256, 751 05 UPPSALA, fax 018-471 2000 eller e-post registrator@uu.se , senast 26 maj 2008. Om ansökan skickas per fax eller e-post skall den kompletteras med originalhandling inom en vecka från ansökningstidens utgång.
Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare finns på:
http://info.uu.se/internt.nsf/regelsamling och www.personalavd.uu.se/anstordning

Publiceringsdatum
2008-04-24

Arbetstider och omfattning
Tillsvidare
Heltid

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2008-05-26

Företag
Uppsala universitet

Adress
Uppsala universitet
Box 256
75105 UPPSALA

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 018-4710000
Faxnummer: 018-4712000

Jobbnummer
202305

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: