Forskarassistent i geohydrologisk modellering - Uppsala universitet - Universitetslärarjobb i Uppsala
Forskarassistent i geohydrologisk modellering
Uppsala universitet / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Forskarassistent i geohydrologisk modellering vid Institutionen för
geovetenskaper. Anställningen omfattar längst 4 år.
Grundvattenhydrologigruppen inom programmet Luft- vatten och landskapslära
( www.geo.uu.se/luva ) inriktar sig mot modellering och
tillhörande experimentell karakterisering av (i) heterogenitet och
osäkerhetseffekter i grundvattenflöde och ämnestransport samt (ii) flöde och
transport av flerfas- och kopplade system. Tillämpningsområden sträcker sig från
miljöföroreningar och energi till djupförvaring av avfall. I denna
anställning ingår forskning i det allmänna forskningsområdet geohydrologisk
modellering, samt forskning inom numerisk modellering av koldioxidinjektion i
djupa geologiska formationer, som är ett av de nya fokusområdena vid
institutionen och ett forskningsområde som förväntas bli en viktig framtida
tillämpning för geohydrologisk modellering. Forskningen fokuserar primärt på
modellering men experimentell verksamhet relaterad till modelleringsarbete.
Arbetsuppgifter: Anställningen avser forskning och undervisning inom
utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt handledning av
doktorander. Behörighetskrav: Behörig att anställas som
forskarassistent är den som har avlagt doktorsexamen eller motsvarande utländsk
examen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst fem år
före ansökningstidens utgång. Enligt Uppsala universitets anställningsordning
gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha den förmåga i övrigt
som behövs för att fullgöra anställningen väl. Förmåga att kunna
undervisa på svenska eller engelska är ett krav. Bedömningsgrunder:
Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid
vetenskaplig skicklighet. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten
kommer särskild vikt att läggas vid kunskaper i numerisk modellering av
flerfasflöde i geologiska formationer samt dokumenterad förmåga att kombinera
teori och experiment. Universitetet kommer i denna rekrytering främst
att beakta den som efter en helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens
och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla
aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
Bedömningsgrunder; övrig skicklighet: Förmågan att initiera, planera
och organisera forskningsarbete i samverkan med andra forskare i projektteam är
av betydelse för anställningen i fråga och kommer att tillmätas vikt. Även
förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning
och utvecklingsarbete kommer att beaktas. Förmåga att informera om
forskning och utvecklingsarbete visas genom populärvetenskaplig verksamhet, t ex
medverkan i folkbildningsarbete, utgivning av populärvetenskapliga skrifter samt
genom deltagande i offentlig debatt i utbildnings- och forskningsfrågor.
Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan
räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter
och erfarenheter. Ansökningsförfarande: Ansökan skall vara skriven på
engelska och innefatta handlingar i två exemplar samt särtryck i ett exemplar
enligt anvisningar som finns på fakultetens hemsida, http://www.teknat.uu.se/internt/regelverk/mall.php eller som
kan rekvireras från Anita.Ljungstrom@uadm.uu.se tel
018-471 1865. Universitetets anställningsordning och riktlinjer för
anställning av lärare finns på: http://info.uu.se/internt.nsf/regelsamling och www.personalavd.uu.se/anstordning .

Publiceringsdatum
2008-01-23

Anställningstyp/arbetstider
Tidsbegränsad. Heltid. Dagtid.

Ersättning
Fast lön.
Facklig företrädare
Anders Grundström, SACO-rådet, tel. 018-471 53 80.
Carin Söderhäll, OFR-ST, tel. 018-471 19 96.
Stefan Djurström, SEKO, tel. 018-471 33 15.

Kontakt
Professor Auli Niemi, tel. 018-471 2263. auli.niemi@geo.uu.se .

Så ansöker du
Ansökan skall ställas till Rektor för Uppsala universitet och vara inkommen till
Registrator, UFV-PA 2007/2575, Box 256, 751 05 Uppsala, fax 018-471 2000, senast
den 14 februari 2008. Om ansökan meddelas per fax skall den kompletteras med
underskriven originalhandling inom en vecka efter ansökningstidens utgång.

Företag
Uppsala universitet
Box 256
751 05 UPPSALA Tel 018-4710000
Fax 018-4712000
Mer information på http://www.uu.se

Jobbnummer
108360

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: