Forskarassistent - Uppsala universitet - Universitetslärarjobb i Uppsala
Forskarassistent
Uppsala universitet / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Forskarassistent i evolutionär genetik och genomik vid Institutionen för
evolution, genomik och systematik Beskrivning av ämnesområdet: Vid
avdelningen för evolutionsbiologi bedrivs evolutionsgenetisk forskning med en
allt ökande grad av genomisk prägel. I denna anställning ingår forskning som
utnyttjar genomiska data eller ansatser för att svara på evolutionära
frågeställningar. Arbetsuppgifter: Anställningen avser forskning och
undervisning på grundnivå och/eller på avancerad nivå och forskarnivå samt
handledning av doktorander. Behörighetskrav: Behörig att anställas som
forskarassistent är den som har avlagt doktorsexamen eller motsvarande utländsk
examen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst fem år
före ansökningstidens utgång. Enligt Uppsala universitets anställningsordning
gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha den förmåga i övrigt
som behövs för att fullgöra anställningen väl. Förmåga att kunna
undervisa på svenska eller engelska är ett krav. Bedömningsgrunder: Vid
urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig
skicklighet. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild
vikt att läggas vid forskningsmeriter inom storskaliga analyser av genomiska
data, t ex DNA-sekvenser, polymorfier och genexpression. Vid bedömning av den
pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering,
genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och
examination. I övrigt hänvisas till riktlinjer för anställning av lärare, kap 7,
Riktlinjer för meritvärdering vid anställning av lärare. Universitetet
kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning
av dokumenterade meriter, kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa
förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra
till en positiv utveckling av verksamheten. Bedömningsgrunder; övrig
skicklighet: Förmågan att initiera, planera och organisera forskningsarbete i
samverkan med andra forskare i projektteam är av betydelse för anställningen i
fråga och kommer att tillmätas vikt. Även förmågan att samverka med det
omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer
att beaktas. Förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete
visas genom populärvetenskaplig verksamhet, t ex medverkan i
folkbildningsarbete, utgivning av populärvetenskapliga skrifter samt genom
deltagande i offentlig debatt i utbildnings- och forskningsfrågor.
Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan
räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter
och erfarenheter. Universitetet eftersträvar en jämnare könsfördelning
bland sina lärare och kvinnor inbjuds särskilt att söka denna anställning.
Ansökningsförfarande: Ansökan skall vara skriven på engelska och innefatta
handlingar i två exemplar samt särtryck i ett exemplar enligt anvisningar som
finns på fakultetens hemsida, http://www.teknat.uu.se/internt/regelverk/mall.php eller som
kan rekvireras från Anita.Ljungstrom@uadm.uu.se tel
018-471 1865 Universitetets anställningsordning och riktlinjer för
anställning av lärare finns på: http://info.uu.se/internt.nsf/regelsamling och www.personalavd.uu.se/anstordning .

Publiceringsdatum
2008-02-18

Anställningstyp/arbetstider
Tills vidare. Heltid. Dagtid.

Ersättning
Fast lön.
Facklig företrädare
Anders Grundström, SACO-rådet, tel. 018-471 53 80.
Carin Söderhäll, OFR-ST, tel. 018-471 19 96.
Stefan Djurström, SEKO, tel. 018-471 33 15.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av professor Hans Ellegren, tel
018-4716460. Hans.Ellegren@ebc.uu.se .

Så ansöker du
Ansökan skall ställas till Rektor för Uppsala universitet och vara inkommen till
Registrator, UFV-PA 2008/269, Box 256, 751 05 Uppsala, fax 018-471 2000, senast
den 6 mars 2008. Om ansökan meddelas per fax skall den kompletteras med
underskriven originalhandling inom en vecka efter ansökningstidens utgång.

Företag
Uppsala universitet
Box 256
751 05 UPPSALA Tel 018-4710000
Fax 018-4712000
Mer information på http://www.uu.se

Jobbnummer
133793

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: