Doktorand i forskarutbildningsämnet ekologi - Sveriges lantbruksuniversitet - Biologjobb i Uppsala
Doktorand i forskarutbildningsämnet ekologi
Sveriges lantbruksuniversitet / Biologjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla biologjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala

Ekologi, entomologi i Uppsala
söker

1 doktorand i forskarutbildningsämnet: ekologi

Biologisk bekämpning av skadeinsekter i jordbruk - Predationshastighet och bytesval hos generalistiska predatorer på ekologiska gårdar

Inom ekologisk produktion är biologisk bekämpning med hjälp av naturliga fiender den viktigaste metoden för att begränsa skördeförluster som uppstår p.g.a. skadeinsekter. I framtiden, med tanke på klimatförändring, kan skadeinsekter bli till mycket mera besvär i svensk ekologisk produktion än idag. Därför är det viktigt att förstå samspelet mellan skadeinsekterna och deras naturliga fiender i fält. Tidigare studier har visat att predationen på nyinflugna havrebladlöss på ekologiska gårdar kan rädda mycket av skörden. Det finns arter av spindlar och jordlöpare som uppträder i stort antal på ekologiska gårdar. Projektet är en fortsättning på tidigare studier. Vi kommer att studera predation genom detektion av bytes-DNA i predatorernas maginnehåll med hjälp av PCR. Syftet med detta projekt är att 1) ta reda på betydelsen av bytes- och predatortäthet för graden av predation i fält, 2) studera betydelsen av mattvävarspindlar för bladluskontroll, 3) bedöma hur viktiga andra vanligt förekommande insekter är som alternativ föda. Fältarbetet äger rum på ekologiska gårdar i närheten av Uppsala under flera växtodlingssäsonger. Den långsiktiga målsättningen är att öka förstålelsen kring de faktorer som påverkar och styr generalistiska predatorer samt att forskningen ska generera råd om vad en lantbrukare kan göra för att optimera biologisk bekämpning.

Institutionen för ekologi: Ett uthålligt skogs- och jordbruk kräver goda insikter i arters ekologi och hur ekosystemen fungerar. Inom ekologiinstitutionen tar vi fram kunskap och teorier som kan användas för effektiv naturvård och viltförvaltning, verkningsfullt växtskydd och uthållig skogs- och jordbruksproduktion. Vi studerar effekter av klimatförändringar på mark, växter och djur. Detta kräver god kunskap om ekologiska samspel i naturen. Inom alla områden ovan bedrivs grundutbildning, forskarutbildning och forskning. Samtidigt är det internationella inslaget påtagligt.

Kvalifikationer: Akademisk examen med biologisk/ekologisk inriktning, t.ex. mark/växt agronom eller magister i biologi. Erfarenhet av fält och laborativt arbete är en merit.

Anställningsform: Doktorandtjänst
SLU är en arbetsplats där mångfald och jämn könsfördelning eftersträvas.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå. Den som före den 1 juli 2007 uppfyller tidigare krav på grundläggande behörighet, dvs. minst 120 poäng högskoleutbildning eller motsvarande, har grundläggande behörighet fram till utgången av 2015.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive styrkt meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Fullständig annons: personal.slu.se/jobb

Se ansökningsblankett:
http://www.slu.se/?id=1123&Utbildningsplatser_id=72

Advt. in English: personal.slu.se/job

Publiceringsdatum
2007-12-04

Anställningstyp/arbetstider
Heltid. Max. motsv 4 års heltidsstudier

Ersättning
Individuell lön, kollektivavtal

Så ansöker du
Ange följande referens när du ansöker: 3677/07
Vi tar emot ansökan via epost: Registrator@slu.se

Företag
Sveriges lantbruksuniversitet
Box 7070
75007 UPPSALA
Telefonnummer: 018-671000
Mer information på http://www.slu.se

Jobbnummer
61794

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sveriges lantbruksuniversitet: