Doktorand i ämnet: Molekylärbiologi - Sveriges lantbruksuniversitet - Biologjobb i Uppsala
Doktorand i ämnet: Molekylärbiologi
Sveriges lantbruksuniversitet / Biologjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla biologjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala

Institutionen för molekylärbiologi i Uppsala
söker
1 doktorand i forskarutbildningsämnet: Molekylärbiologi
Enzymer för biobränsle ur cellulosa
Projektet ingår i temaforskningsprogrammet MicroDrivE (Microbially Derived Energy), finansierat av NL-fakulteten vid SLU, Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF), Energimyndigheten och ett antal industripartners, med målet att minska vårt oljeberoende. Mikrobiologiska processer utnyttjas vid beredning av växtbiomassa och slutprodukter blir bioenergi (etanol och biogas), djurfoder, gröna biotekniska produkter, och ett kvalitetssäkrat biogödsel som sluter växtnäringskretsloppen. Vi jobbar med ett helhetsgrepp för bättre energiutbyte, ekonomi, hygien och växtnäringsnyttjande i varje delprocess. Mer information om MicroDrivE finns på http://microdrive.slu.se . Doktoranden kommer att arbeta med att isolera och karakterisera enzymer från effektiva cellulosanedbrytande mikroorganismer, framförallt basidiomycetsvampar, och jämföra deras effektivitet vid nedbrytning av cellulosa till lösligt socker som kan fermenteras till etanol. Ett huvudmål är att hitta enzymer som kan effektivisera nedbrytningen av cellulosa för att göra produktion av etanol från cellulosa billigare och mer konkurrenskraftigt gentemot fossila bränslen. Samtidigt vill vi öka kunskapen om olika enzymers roll vid biologisk nedbrytning av cellulosa. T.ex. så har vissa svampar bara en gen för ett av nyckelenzymerna medan andra har flera homologa gener som kodar för snarlika varianter av samma enzym och som regleras olika. Ingen vet varför eftersom inga jämförande studier har gjorts ännu. Arbetet kommer att inkludera odling av olika svampar, proteinrening, mätningar av enzymaktivitet, bioinformatiska analyser, samt strukturstudier i form av homologimodellering och försök att kristallisera och strukturbestämma enzymer med särskilt intressanta egenskaper. Projektet utföres i samarbete med andra doktorander och forskare, huvudsakligen inom MicroDrivE. Institutionen för molekylärbiologi, SLU, är lokaliserad till Uppsala biomedicinska centrum, som erbjuder en kreativ och internationell forskningsmiljö. Gemensamt för institutionens forskargrupper är att vi studerar olika biologiska processer på molekylär nivå, där studier av proteiners tredimensionella struktur med hjälp av röntgenkristallografi spelar en central roll. Mer information finns på www.molbio.slu.se.
Kvalifikationer: En lämplig bakgrund är grundexamen i biologi, kemi, agronomi eller liknande, med inriktning mot molekylärbiologi, biokemi, mikrobiologi eller bioteknik. Erfarenhet av forskningsprojekt/examensarbete inom området är meriterande.
Anställningsform: Doktorandposition i fyra år.
SLU är en arbetsplats där mångfald och jämn könsfördelning eftersträvas.
Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/PhD
Ansökan görs på denna ANSÖKNINGSBLANKETT
http://www.slu.se/?id=780
Fullständig annons
http://www.slu.se/?id=1123&Utbildningsplatser_id=177
PhD student in the research education subject: Molecular biology
Enzymes for biofuel from cellulose
For a complete advt:
http://www.slu.se/?id=1123&Utbildningsplatser_id=178

Publiceringsdatum
2008-04-08

Anställningstyp/arbetstider
Visstidsanställning 6 månader eller längre
Heltid
Heltid. Max. motsv 4 års heltidsstudier

Ersättning
Fast lön
Individuell lön, kollektivavtal

Så ansöker du
Ange följande referens när du ansöker: 1274/08
Ansökan kan skickas till e-postadress: Registrator@slu.se

Företag
Sveriges lantbruksuniversitet

Adress
Sveriges lantbruksuniversitet
Box 7070
75007 UPPSALA

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 018-671000

Jobbnummer
186016

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sveriges lantbruksuniversitet: