Biträdande lektor i nationalekonomi - Uppsala universitet - Universitetslärarjobb i Uppsala
Biträdande lektor i nationalekonomi
Uppsala universitet / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Biträdande lektor i nationalekonomi vid Nationalekonomiska institutionen
Anställningstid: Anställningen som biträdande lektor avser en tid om fyra år. Innehavaren kan därefter befordras till en tillsvidareanställning som universitetslektor (se vidare nedan).
Arbetsuppgifter: Anställningarna avser forskning och undervisning inom grundnivå, avancerad nivå och/eller forskarnivå samt handledning av doktorander. Andelen undervisning förväntas motsvara c:a 30 %.
Befordran till universitetslektor: Anställning som biträdande lektor avser en tid av fyra år. Innehavaren befordras därefter efter ansökan till en tillsvidareanställning som universitetslektor om hon/han har behörighet för och bedöms lämplig för en sådan anställning. Vid ansökan om befordran till universitetslektor kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. För befordran krävs betydande pedagogisk skicklighet samt vetenskaplig skicklighet motsvarande docentnivå. Efter befordran till universitetslektor blir andelen undervisning normalt sett högre.
Ansökningsförfarande för anställning som biträdande lektor: Ansökan skall innefatta följande handlingar i tre exemplar.
* En sammanställning av vetenskapliga och pedagogiska meriter (CV). Denna skall vara styrkt med vidimerade kopior av betyg, intyg och övriga handlingar som åberopas. Dokumentationen av de pedagogiska meriterna skall innehålla intyg, kursutvärderingar och kvalitativa omdömen från studierektor/motsv.
* Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och administrativ verksamhet. Av redogörelsen skall framgå vilka undersökningar och resultat samt prestationer i övrigt som enligt den sökandes mening främst bör beaktas vid tillsättningen. Utgångspunkt för redogörelsen för pedagogisk verksamhet bör vara universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare (se webbadress nedan).
* Forskningsplan med beskrivning av planerad forskning under anställningsperioden.
* Förteckning över de vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas. Sökande skall bland dessa ange högst 5 skrifter eller andra arbeten som åberopas i första hand.
* De vetenskapliga arbeten (högst 5) som åberopas i första hand, numrerade enligt publikationslistan.
* Rekryteringsgruppen kan komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande skall därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hennes/hans yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t ex samarbetsförmåga, ledningsförmåga och vilka arbetsmetoder hon/han använder.
Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare finns på: http://info.uu.se/internt.nsf/regelsamling och www.personalavd.uu.se/anstordning

Publiceringsdatum
2008-04-21

Arbetstider och omfattning
Visstidsanställning 6 månader eller längre
Heltid
Anställningen avser fyra år

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Ansökan skall ställas till Rektor för Uppsala universitet och inges till Registrator, dnr. UFV-PA 2008/446-447, Box 256, 751 05 Uppsala, fax 018 - 471 20 00, senast den 9 juni. Om ansökan meddelas per fax skall den kompletteras med underskriven originalhandling inom en vecka efter ansökningstidens utgång.

Kontakt
Prefekt Jan Södersten, tel 018-471 11 11

Facklig kontakt
Anders Grundström, SACO-rådet, tel. 018-4715380
Carin Söderhäll, OFR-ST, tel. 018-4711996
Stefan Djurström, SEKO, tel. 018-4713315

Företag
Uppsala universitet

Adress
Uppsala universitet
Box 256
75105 UPPSALA

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 018-4710000
Faxnummer: 018-4712000

Jobbnummer
198015

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: