Universitetslektor/adjunkt, 50% - Växjö universitet, Växjö Universitet, Institutionen för Pedagogi - Universitetslärarjobb i Växjö
Universitetslektor/adjunkt, 50%
Växjö universitet, Växjö Universitet, Institutionen för Pedagogi / Universitetslärarjobb / Växjö
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Växjö, Alvesta, Uppvidinge, Lessebo
Visa alla jobb hos Växjö universitet, Växjö Universitet, Institutionen för Pedagogi i Växjö

ARBETS- OCH ARBETSPLATSUPPGIFTER
Institutionen för pedagogik söker universitetslektor/ adjunkt i idrottsvetenskap.

Undervisning:
Undervisningen är i första hand inriktad mot idrottsdidaktik inom lärarutbildningsprogram och lärares fort- och vidareutbildning, där särskild förtrogenhet med professionen fordras. Idrottsdidaktiska frågor som är aktuella handlar i huvudsak om barns motoriska och perceptuella utveckling, musik/rörelse, lek/redskap samt metodik i huvudsak med inriktning mot de yngre barnen. Därutöver ingår handledning, kurs- och programutveckling samt kursadministration.

Forskning:
Som adjunkt medverka i avdelningens forskningsseminarier och forskningsprojekt samt fortbilda sig mot master-, lic- eller doktorsexamen.
Som lektor aktivt delta i forskningsmiljön och forskningssamarbeten samt initiera forskning om i synnerhet barn, musik och rörelse.

Samverkan:
Dessutom tillkommer samverkan med skolan i den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen och eventuell uppdragsutbildning.

Publiceringsdatum
2007-12-20

Kvalifikationer
Bedömningsgrunder - behörighetskrav (enl HF):
Behörig att anställas som lektor är den som har avlagt doktorsexamen i pedagogik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn tagen till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen, har genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, samt har visat pedagogisk skicklighet.

Behörig att anställas som adjunkt är den som har avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens, har genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, samt har visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder - övriga:
Lärarutbildning samt annan för området relevant utbildning. Meriterande är dessutom dokumenterad erfarenhet av:
* Arbete, undervisning och forskning med det innehåll och inom de områden anställningen avser
* undervisning och utbildningsplanering på högskolenivå
* undervisning och utbildningsplanering inom grundskolans tidigare år
* handledning
* arbete med idrottslärarfrågor

Avvägning mellan bedömningsgrunder:
Vid tillsättning kommer särskild vikt att fästas vid pedagogisk skicklighet och relevant yrkeserfarenhet.

Anställningstyp/arbetstider
Tillsvidare (enligt överenskommelse)

Ersättning
Lön/Sysselsättningsgrad: Individuell lönesättning. Sysselsättningsgrad 50%

Kontakt
Mats Glemne , 0470-708729 Bitr prefekt, mats.glemne@vxu.se
Ingeborg Moqvist-Lindberg , 0470-708958 Prefekt, ingeborg.moqvist-lindberg@vxu.se
Karolina Österdahl , 0470-708674 Personalkonsult, karolina.osterdahl@vxu.se

Facklig kontakt
Mitsuru Suzuki , , 070-677 71 33 SACO
Johnny Sandberg , 0470-70 80 00, 0708-76 96 39 OFR (ST), johnny.sandberg@vxu.se

Så ansöker du
Ansökan märkt med ref nr skall ha inkommit till Växjö universitet, Registrator, 351 95 Växjö senast sista ansökningsdatumet. Ansökan ska åtföljas av en kortfattad skriftlig redogörelse för den vetenskapliga och pedagogiska verksamheten, styrkt meritförteckning och betygskopior samt de vetenskapliga arbeten som åberopas, högst tio arbeten.
Samtliga ansökningshandlingar ska insändas i tre exemplar och ordnas i tre likadana uppsättningar. Sökande som önskar prövas för en professur skall anmäla detta i sin ansökan.

Sista ansökningsdag 2008-01-11

Företag
Växjö universitet, Växjö Universitet, Institutionen för Pedagogik
*
35195 Växjö
Mer information på www.vxu.se

Jobbnummer
81964

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Växjö universitet, Växjö Universitet, Institutionen för Pedagogi: