Universitetslektor - personlighetspsykologi - Göteborgs universitet, samhällsvetenskapliga fakultetskansliet - Universitetslärarjobb i Göteborg
Universitetslektor - personlighetspsykologi
Göteborgs universitet, samhällsvetenskapliga fakultetskansliet / Universitetslärarjobb / Göteborg
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv
Visa alla jobb hos Göteborgs universitet, samhällsvetenskapliga fakultetskansliet i Göteborg

Göteborgs universitet ledigförklarar en anställning på heltid som:
Universitetslektor i psykologi, Ref nr: E 324 4610/07 Placering vid
psykologiska institutionen Anställningen kommer i huvudsak att omfatta
undervisning och forskning inom det personlighetspsykologiska området.
Undervisningen är förlagd till grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
Undervisningen omfattar såväl fristående kurser som programutbildningar.
Innehavaren av anställningen bör även vara beredd att åta sig undervisning inom
andra av psykologins områden. Utöver vad som specifikt anges i
anställningsprofilen förväntas innehavaren att delta i institutionens inre
arbete och pedagogiska utveckling, samt att vid behov åta sig administrativa
uppgifter och ledningsuppdrag. Då externfinansierad forskning utgör en viktig
förutsättning för institutionens och enskilda lärares forskningsverksamhet ingår
därför i anställningens arbetsuppgifter att aktivt medverka i institutionens
arbete för att finna extern finansiering. Behörig till anställningen är
den som avlagt doktorsexamen eller har motsvarande kompetens, genomgått
högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande samt visat pedagogisk
skicklighet inom det personlighetspsykologiska området. Pedagogisk skicklighet
skall ha visats genom omfattande och väl vitsordad undervisning. Författande av
läromedel av hög kvalitet är en pedagogisk merit. Vid tillsättningen
kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i
lika mån. Den vetenskapliga meriteringen skall vara aktuell och spegla en
pågående verksamhet inom det personlighetspsykologiska området. Aktuell
publicering i internationella tidskrifter är meriterande liksom att ha erhållit
externa medel. Vikt kommer även att fästas vid administrativ skicklighet samt
vid förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om
forskning och utvecklingsarbete. En merit är legitimation som psykolog.
I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar och intervjuer.
I intervjuerna ges de sökande möjlighet att beskriva och utveckla sin egen syn
på undervisning och forskning i ämnet samt på sin kommande roll vid
institutionen. Den som avser att söka bör ta del av Regler för
samhällsvetenskapliga fakultetsnämndens förfarande vid rekrytering och
anställning av lärare . Dessa finns att tillgå som pdf-fil på fakultetens
hemsida www.samfak.gu.se (Regler, policies, dokument och rapporter)
eller kan rekvireras hos handläggande tjänsteman Göran Liljedahl på telefon 031
786 10 94 alternativt e-post Goran.Liljedahl@samfak.gu.se .
Ansökan skall vara utformad enligt den struktur som anges i Mall för
ansökan om anställning som och befordran till professor eller universitetslektor
vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet . Mallen kan hämtas
från www.samfak.gu.se/om_fakulteten/regelbok / under rubriken
Personal och likabehandling. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i
enlighet med ledigkungörelse och ansökningsmall samt att den inlämnas senast
sista ansökningsdag. Högst 10 vetenskapliga skrifter och högst 10
läromedel kan åberopas. Vad gäller sökandes åberopade skrifter medges att dessa
inges inom tre veckor från ansökningstidens utgång. Dock skall det i så fall i
separat komplettering till förteckningen över arbeten anmälas vilka arbeten
sökande ämnar inkomma med inom dessa tre veckor. Därutöver skall två identiskt
lika uppsättningar förvaras hos den sökande tills dess fakultetskansliet
meddelar till vilka sakkunniga de skall skickas.

Publiceringsdatum
2007-12-17

Anställningstyp/arbetstider
Tills vidare. Heltid. Dagtid.

Ersättning
Fast lön. Löneanspråk anges i ansökan.
Facklig företrädare
SACO Inger Wilgotson Lundh, telefon 031 786 19 87.
OFR/S Eva Sjögren, telefon 031 786 11 69.
SEKO Lennart Olsson, telefon 031 786 11 73.

Kontakt
stf prefekt Ingela Thylefors, telefon 031-786 16 67.
Tomas Tjus, telefon 031-786 16 74.

Så ansöker du
Ansökan, med angivande av referensnummer, ställs till Göteborgs universitet,
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet, Box 720, 405 30 Göteborg. Sista
ansökningsdag är 2008-01-31.

Företag
Göteborgs universitet, samhällsvetenskapliga fakultetskansliet
Box 720
405 30 GÖTEBORG Tel 031-7860000
Fax 031-7731940

Jobbnummer
79234

Observera att sista ansökningsdag har passerat.
Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Göteborgs universitet, samhällsvetenskapliga fakultetskansliet: