Forskare (post doc) - Uppsala universitet - Biologjobb i Uppsala
Forskare (post doc)
Uppsala universitet / Biologjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla biologjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Forskare (post doc) i evolutionär utvecklingsbiologi, särskilt evertebrater
vid Institutionen för geovetenskaper, programmet för paleobiologi. Tidsbegränsad anställning under högst två år.
Beskrivning av ämnesområdet: Denna anställning är en del i en nysatsning vid Uppsala universitet med fokus mot utvecklingsbiologisk evolution av de flercelliga djurens fylogeni, särskilt evertebrater. I denna forskning används fylogenier som ramverk för att korrelera data från paleontologi, jämförande morfologi och utvecklingsgenetik, för att på så sätt analysera evolutionen av kroppsstrukturen och dess utvecklingsgenetiska mönsterläggning.
Arbetsuppgifter: Anställningen avser i huvudsak forskning och handledning av doktorander. Den nya forskaren förväntas samarbeta med andra forskare inom programmet, institutionen och fakulteten.
Behörighetskrav: Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen.
Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom evertebraternas evolutionära utvecklingsbiologi. Kompetens inom molekylära tekniker är meriterande.
Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
Bedömningsgrunder; övrig skicklighet: Förmåga att initiera, planera och organisera forskningsarbete i samverkan med andra forskare i projektteam är av betydelse för anställningen i fråga och kommer att tillmätas vikt. Förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer även att beaktas.
Förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete visas genom populärvetenskaplig verksamhet, t ex medverkan i folkbildningsarbete, utgivning av populärvetenskapliga skrifter samt genom deltagande i offentlig debatt i utbildnings- och forskningsfrågor.
Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.
Uppsala universitet har ambitionen att främja jämställdhet genom en jämnare könsfördelning. Flertalet anställda inom denna kategori är män varför universitetet gärna ser kvinnor som sökande till anställningen.
Ansökningsförfarande: Ansökan skall vara skriven på engelska och innefatta handlingar i tre exemplar samt särtryck av vetenskapliga arbeten. Ansökan skall innefatta bestyrkt CV med publikationslista, examensbevis, publikationer (högst 5) som åberopas i första hand (inges i ett exemplar), forskarplan där anknytning till forskning vid institutionen ingår, eventuella rekommendationsbrev.
Upplysningar: För vidare upplysning om anställningen kontakta Graham Budd tel. 018-471 2762, e-post graham.budd@pal.uu.se . Fackliga företrädare är Anders Grundström, SACO-rådet, tel. 018-471 5380, Carin Söderhäll, TCO/ST, tel. 018-471 1996, Stefan Djurström, SEKO, tel. 018-471 3315.

Publiceringsdatum
2008-04-09

Anställningstyp/arbetstider
Visstidsanställning 6 månader eller längre
Heltid

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2008-04-28
Ansökan skall ställas till: Registrator, UFV-PA 2008/681, Box 256, 751 05 Uppsala, fax 018-471 2000 eller e-post registrator@uu.se , senast den 28 april 2008. Om ansökan meddelas per fax eller e-post skall den kompletteras med underskriven originalhandling inom en vecka efter ansökningstidens utgång.

Företag
Uppsala universitet

Adress
Uppsala universitet
Box 256
75105 UPPSALA

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 018-4710000
Faxnummer: 018-4712000

Jobbnummer
186868

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: