Forskarassistent i växtförädling av Salix - Sveriges lantbruksuniversitet - Biologjobb i Uppsala
Forskarassistent i växtförädling av Salix
Sveriges lantbruksuniversitet / Biologjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla biologjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala

Sveriges Lantbruksuniversitet

Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap (NL),
Institution för växtbiologi och skogsgenetik söker

Forskarassistent i växtförädling av Salix

Inom projektet "Hög och uthållig biomassaproduktion från Salix: integrering av molekylärgenetik, ekofysiologi och växtförädling"

Det långsiktiga målet med projektet är att utveckla förädlingsmetoder för viktiga, komplexa egenskaper där man med traditionella metoder har svårt att göra effektiva urval. Molekylära markörer kommer att utvecklas för användning inom växtförädlingen och möjliggöra ett tidigt urval av intressanta individer. Genkartor kommer att konstrueras som ett led i att studera genetiken bakom resistens, tolerans och tillväxtegenskaper. Karaktärer som mäts på unga plantor men avspeglar slutproduktionen och som dessutom kan användas för screening av stora förädlingspopulationer kommer att identifieras. Genetiska markörer som uppvisar en stabilitet i olika miljöer och i olika genetiska material kommer att testas i förädlingspopulationer för att studera effektiviteten i det markörbaserade urvalet.

Tjänsten är placerad vid institutionen för växtbiologi och skogsgenetik som ingår i BioCentrum - SLU Uppsala. Vi utför grundläggande forskning på jordbruksgrödor, Salix, skogsträd och modellorganismer med syfte att öka kunskapen om den genetiska och molekylära regleringen av signalöverföring, metaboliska processer, försvarsmekanismer samt den fenotypiska variationen för viktiga egenskaper.

Forskningsområde/ämnesbeskrivning: Tjänsten är inriktad mot växtförädlingsforskning med tonvikt på adaptiva egenskaper för en uthållig biomassaproduktion av Salix. Inom forskningen skall genkartor utvecklas och den genetiska bakgrunden hos egenskaper studeras med hjälp av t.ex. QTL-analyser ('quantitative trait loci') och SNP (single nucleotide polymorphism') studier. Utvecklande av genetiska markörer för tidiga urval inom växtförädlingen är en del inom forskningen.
Arbetsuppgifter: Innehavaren skall i huvudsak bedriva egen forskning med anknytning till fakultetens Salix-projekt. Viss medverkan i institutionens undervisning på grund- och forskarutbildningsnivå kan förekomma.
Behörig att anställas som forskarassistent är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma i fråga, som har avlagt examen högst fem år före ansökningstidens utgång.

Bedömningsgrunder: Särskild vikt kommer att läggas vid vetenskaplig skicklighet inom forskningsområdet.

Anställningen är på heltid och tidsbegränsad till fyra år. Tillträde snarast.

För en fullständig annons se: personal.slu.se/jobb
fr o m 7 okt

For a complete advt: personal.slu.se/job
as from okt 7th

*

Publiceringsdatum
2007-10-05

Anställningstyp/arbetstider
Heltid. Snarast -- fyra år

Ersättning
Individuell lön, kollektivavtal

Så ansöker du
Ange följande referens när du ansöker: 2940/07
Vi tar emot ansökan via epost: Registrator@slu.se

Företag
Sveriges lantbruksuniversitet
Box 7070
75007 UPPSALA
Telefonnummer: 018-671000
Mer information på http://www.slu.se

Jobbnummer
7190

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sveriges lantbruksuniversitet: