Forskarassistent i molekylär biomimetik - Uppsala universitet - Universitetslärarjobb i Uppsala
Forskarassistent i molekylär biomimetik
Uppsala universitet / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Forskarassistent i molekylär biomimetik vid Institutionen för fotokemi och
molekylärvetenskap. Anställningen omfattar längst 4 år.
Arbetsuppgifter: Innehavaren skall bedriva egen forskning och medverka i
utbildning på grund- avancerad och forskarnivå. Forskningen skall ligga inom
molekylära studier av Fotosystem IIs struktur och funktion och innefattar såväl
EPR som UV/VIS spektroskopi vid ultralåga temperaturer och datormodellering av
proteiner och enklare molekyler. I forskningen ingår även användning av AFM och
immobilisering av enzymer på ytor. I arbetet ingår ansvar och
teknologisk utveckling av EPR spektrometrar och direkt utveckling av
datormodellering av proteiner vid biomimetik. Behörighetskrav: Behörig
att anställas som forskarassistent är den som har avlagt doktorsexamen eller
motsvarande utländsk examen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt
examen högst fem år före ansökningstidens utgång. Enligt Uppsala universitets
anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha
den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl.
Förmåga att kunna undervisa på svenska eller engelska är ett krav.
Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer stor vikt läggas
vid vetenskaplig skicklighet. Särskilt stor vikt kommer att läggas vid
dokumenterad erfarenhet av biofysikaliska undersökningar av fotosyntetiska
system med EPR- och annan lågtemperatur-spektroskopi. Kunskap i att preparera
fotosystem II från växter och enklare organismer som levermossor är av
betydelse. Erfarenhet av datormodellering av proteiner och små molekyler, liksom
erfarenhet av AFM och immobilisering av proteiner på ytor är värdefull.
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till
erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av
handledning och examination. I övrigt hänvisas till riktlinjer för anställning
av lärare, kap 7, Riktlinjer för meritvärdering vid anställning av lärare.
Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en
helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens och skicklighet bedöms ha
de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter
och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Personliga
förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den
sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och
erfarenheter. Universitetet eftersträvar en jämnare könsfördelning
bland sina lärare och kvinnor inbjuds särskilt att söka denna anställning.
Ansökningsförfarande: Ansökan skall vara skriven på engelska och innefatta
handlingar i två exemplar samt särtryck i ett exemplar enligt anvisningar som
finns på fakultetens hemsida, http://www.teknat.uu.se/arbete/index eller som kan
rekvireras från Anders.Harsta@uadm.uu.se , tel 018-471
6814. Upplysningar om anställningen lämnas av professor Stenbjörn
Styring tel 018-471 6580, e-post stenbjorn.styring@fotomol.uu.se och prefekten, professor Leif Hammarstöm tel018-471 3648, e-post leif.hammarstrom@fotomol.uu.se . Fackliga företrädare är Anders Grundström, SACO-rådet, tel 018-471 5380 och Carin Söderhäll, TCO/ST, tel 018-471 1996 samt Stefan Djurström, SEKO, tel 018-471 3315. Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare finns på: http://info.uu.se/internt.nsf/regelsamling och www.personalavd.uu.se/anstordning .

Publiceringsdatum
2008-01-28

Anställningstyp/arbetstider
Tidsbegränsad. Heltid. Dagtid.

Ersättning
Fast lön.

Så ansöker du
Ansökan inkommen senast 080218. Ansökan skall ställas till Rektor för Uppsala
universitet och vara inkommen till Registrator, UFV-PA 2007/3175, Box 256, 751
05 Uppsala, fax 018-471 2000, senast den 18 februari 2008. Om ansökan meddelas
per fax skall den kompletteras med underskriven originalhandling inom en vecka
efter ansökningstidens utgång.

Företag
Uppsala universitet
Box 256
751 05 UPPSALA Tel 018-4710000
Fax 018-4712000
Mer information på http://www.uu.se

Jobbnummer
112569

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: