Doktorand i psykologi - Linköpings Universitet, Registrator - Samhällsvetarjobb i Linköping
Doktorand i psykologi
Linköpings Universitet, Registrator / Samhällsvetarjobb / Linköping
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla samhällsvetarjobb i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång
Visa alla jobb hos Linköpings Universitet, Registrator i Linköping

Dnr LiU 2010-01203
Vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande bedrivs omfattande grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena didaktik, handikappvetenskap, pedagogik, pedagogiskt arbete, psykologi och sociologi.
LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar en anställning som
Doktorand i psykologi
med placering vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande inom avdelningen för för klinisk psykologi och socialpsykologi.
Forskningsmiljö: Sedan 2004 har en forskningsinriktning med fokus på Internetbehandling för psykisk ohälsa bedrivits vid avdelningen för klinisk psykologi och socialpsykologi. Forskningen utgår från kognitiv beteendeterapi och stöds av bland annat vetenskaprådet och EU's sjunde ramprogram. Forskningen fokuserar på randomiserade kliniska prövningar av vägledd Internetbehandling. En annan uppgift är att utveckla mätmetoder via Internet samt att kartlägga prediktorer för behandlingsutfall. En del av projektet gäller programmering och utveckling av behandlingsmaterial.
Arbetsuppgifter: Doktoranden kommer att delta i forskningsprojekt inom området Internetbaserad kognitiv beetendeterapi. Projektet avser att undersöka effekter av skräddarsydd Internetbehandling för olika åldrar. Psykiatrisk diagnostik med etablerade mätmetoder ingår också samt terapeutiskt arbete som Internetbehandlare. Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.
Behörighet: För att antas till forskarutbildning och anställning som doktorand krävs att den sökande har dels grundläggande behörighet, dels särskild behörighet enligt nedan. Vidare krävs att den sökande bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att klara utbildningen.
Grundläggande behörighet: Grundläggande behörighet att antas till forskarutbildningen har den som har avlagt en examen på minst avancerad nivå, har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Om det finns särskilda skäl, får fakultetsstyrelsen för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet.
Särskild behörighet: För att uppfylla kraven för antagning till utbildning på forskarnivå i psykologi krävs att den sökande fullgjort 120 högskolepoäng i psykologi varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. Särskild behörighet har även den som inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper i psykologiämnet.
Kraven på grundläggande och särskild behörighet anses även uppfyllda av den som har avlagt motsvarande äldre examen, eller inom eller utom landet har förvärvat motsvarande kunskaper.
Förkunskapsrekommendationer
Den sökande ska ha erforderlig vetenskaplig kompetens inom ämnen som är relevanta för det aktuella forskningsområdet, samt ha goda kunskaper i engelska, såväl muntligt som skriftligt. Psykologexamen, erfarenhet av att bedriva Internetbehandling samt kognitiv beteendeterapeutisk orientering är meriterande.
Behörig till anställning som doktorand är bara den som antas eller redan har antagits till forskarutbildning.
Lika villkor: Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.
Mer info på www.liu.se

Publiceringsdatum
2010-09-03

Körkortskrav
B

Arbetstider och omfattning
Tillsvidare
Heltid

Tillträde
Enligt överenskommelse

Ersättning
Fast lön
Ingångslön för innehavare av doktorandanställning regleras utifrån en för institutionen lokalt avtalad lönestege.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2010-09-16
Din ansökan märkt med Dnr LiU-2010-01203, tillsammans med CV och samtliga handlingar Du önskar åberopa skall skickas till
Linköpings universitet
Registrator
581 83 LINKÖPING
Handlingar som skcikas elektroniskt ska vara i word- eller pdf-format.
Ansökan kan skickas till e-postadress: registrator@liu.se

Kontakt
Gerhard Andersson (professor i psykologi), 013-28 58 40, gerhard.andersson@liu.se
Charlotta Einarsson (studierektor i klinisk psykologi och socialpsykologi), 013-28 22 90, charlotta.einarsson@liu.se
Maj-Britt Remneblad (administrativ chef), tel 013-28 21 21, maj-britt.remneblad@liu.se

Facklig kontakt
Örjan Lönnevik (SACO), tel 013-286634, orjlo@ifm.liu.se
Agneta Andersson-Berg (OFR/S), tel 011-36 35 12, agnan@ivv.liu.se

Företag
Linköpings Universitet, Registrator

Adress
Linköpings Universitet, Registrator
58183 LINKÖPING

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 013-281085

Jobbnummer
724632

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Linköpings Universitet, Registrator: