Doktorand i mikrobiell ekologi - Södertörns högskola - Kemistjobb i Huddinge
Doktorand i mikrobiell ekologi
Södertörns högskola / Kemistjobb / Huddinge
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla kemistjobb i Huddinge, Botkyrka, Stockholm, Salem
Visa alla jobb hos Södertörns högskola i Huddinge

Södertörns högskola har vuxit från 1 200 studenter vid starten 1996 till över 12 000 studenter idag. Antalet anställda är 750 varav två tredjedelar är lärare/forskare.

Vi finns på Campus Haninge och Centrala campus i Flemingsberg. Se även www.sh.se

Nu söker vi

En doktorand i mikrobiell ekologi med inriktning mot metagenomik
dnr 28/22/2008

Anställningen är placerad vi Institutionen för livsvetenskaper.

Institutionen för livsvetenskaper har cirka 130 anställda bestående av lärare/forskare, doktorander och administrativ personal. Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning inom en mängd olika fält. Såväl inom utbildning som inom forskning prioriteras gränsöverskridande verksamheter, där forskare och studenter med olika ämnesbakgrund förutsätts arbeta tillsammans och aktivt bidra till att det mångvetenskapliga klimatet förstärks.

En doktorand ska främst ägna sig åt sin egen forskarutbildning. Arbete med utbildning och administration kan dock förekomma i begränsad omfattning, högst 20%. Sammanlagt får anställningen som doktorand vara högst åtta år, dock inte för längre tid än som motsvarar forskarutbildning på heltid under fyra år.

Doktorandprojektet innefattar forskning om mikroorganismer i marin miljö, med fokus på sedimentbakteriers roll för kväveomsättningen i Östersjön, speciellt genom anaerob ammoniaoxidering. Forskningen innefattar studier av mångfald, evolutionära förhållande, genominnehåll och stratifiering med avseende på salinitet och syreinnehåll i havet. Särskild fokus läggs på Planctomyceter och stratifiering av ribonukleotidreduktaser vid syregradienter. Molekylära tekniker (kloning, metagenomsekvensering) och bioinformatikanalyser är viktiga i projektet. Projektet är ett forskningssamarbete med institutionen för Molekylärbiologi och funktionsgenomik på Stockholms universitet.

Behörighetskrav och urval
Akademisk grundexamen med minst 80 poäng/120 högskolepoäng i biologi eller molekylärbiologi med examensarbete på D-nivå med mikrobiologisk inriktning. Goda kunskaper inom mikrobiell ekologi krävs och erfarenheter av molekylära analysmetoder av mikrobiella samhällen och metagenomik prioriteras. Förmåga till skriftlig sammanställning på svenska och engelska är meriterande.

Som innehavare av doktorandanställning får enbart den anställas som antas eller redan är antagen till forskarutbildningen. Som doktorand är du anställd på Södertörns högskola men antagning till forskarutbildning kommer att ske vid annat lärosäte. Beslut om antagning ska grunda sig på en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Särskild vikt ska därvid fästas vid graden av mogenhet och förmåga till självständigt omdöme och kritisk analys, visad bland annat genom examensarbete på kandidat- och magisternivå. Bestämmelserna om doktorandanställningar finns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §.

Ansökan ska innehålla en kortfattad beskrivning av dig själv och varför du söker utbildningen, meritförteckning, LADOK-utdrag alternativt examensbevis inklusive förteckning på kurser, namn och adress till två referenspersoner eller rekommendationsbrev.

Ansökan ska skickas till:
Registrator, Södertörns högskola, 141 89 Huddinge, eller via e-post till registrator@sh.se .

Obs: Enligt föreskrifter från Riksarkivet ska ett ex av det du skickar in i samband med ansökan bevaras i två år efter det att anställningsbeslut fattats. Detta gäller dock ej bilagor som är tryckta eller på annat sätt publicerade.

Publiceringsdatum
2008-01-09

Anställningstyp/arbetstider
Som doktorand får enbart den anställas som antas/redan är antagen till forskarutbildningen.

Ersättning
Kollektivavtal finns

Kontakt
Catarina Ludwig, 08-608 47 59, prefekt
Sara Sjöling, 08-608 47 67, sara.sjoling@sh.se , högskolelektor

Facklig kontakt
Carin Danielsson, 08-608 48 64, SACO
Hannele Lilja, 08-608 42 83, ST
Gunnar Stenberg, 070-316 43 41, SEKO

Så ansöker du
Ansökan ska skickas i två ex, vara märkt med dnr 28/22/2008 och inkommen senast den 31 januari 2008.
Sista ansökningsdag 2008-01-31
Ange följande referens när du ansöker: Dnr 28/22/2008
Vi tar emot ansökan via epost: registrator@sh.se

Företag
Södertörns högskola
14189 HUDDINGE
Telefonnummer: 08 - 608 40 00
Mer information på http://www.sh.se

Jobbnummer
93276

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Södertörns högskola: