Doktorand i ekologi - Sveriges lantbruksuniversitet - Biologjobb i Uppsala
Doktorand i ekologi
Sveriges lantbruksuniversitet / Biologjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla biologjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala

Sveriges lantbruksuniversitet
Institutionen för ekologi i Uppsala
söker
1 doktorand i forskarutbildningsämnet: Ekologi

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster efter omställning till ekologisk produktion

Många studier visar att ekologisk odling ofta ökar den biologiska mångfalden, men att effekten varierar mellan organismgrupper och i olika landskapstyper. Effekten är större i intensivt uppodlade landskap än i mosaiklandskap. En viktig faktor som inte kontrollerats i tidigare studier är tiden sedan omställning från konventionell till ekologisk odling. Beroende på olika organismgruppers egenskaper, spridningsförmåga och på landskapets mångfald av biotoper, är vår hypotes att det kan ta upp till ett decennium eller mer för att effekten av en förändring i odlingssystemet ska slå igenom på den biologiska mångfalden. En utvärdering av effekten av ekologisk odling kräver alltså studier av både hastigheten och storleken på dessa förändringar. Med utgångspunkt i våra tidigare projekt ska doktoranden tillsammans med en doktorand i Lund studera dessa problem baserat på landskapsekologisk teori. Möjliga organismgrupper att studera är kärlväxter, markdjur, eller insekter som rovdjur och pollinatörer, samt de ekosystemtjänster dessa utför. Valet av organismer kommer att diskuteras utgående från doktorandens intressen. En gradient i tid-sedan-omställning ska korsas med de landskapsheterogenitets-gradienter vi tidigare har studerat. Doktorandprojektet ska samordnas med andra projekt vid institutionen och i Lund som studerar biologisk mångfald och ekosystemtjänster in jordbrukslandskapet. Doktoranden kommer att vara placerad i Uppsala men avsevärda delar av fältarbetet kommer att bedrivas i Skåne.

Kvalifikationer: Biolog- eller agronom-examen (magister, kandidat, masters eller motsvarande) med inriktning mot ekologi och biologisk mångfald

Anställningsform: Doktorandtjänst (finansierad av Formas)

SLU är en arbetsplats där mångfald och jämn könsfördelning eftersträvas.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå. Den som före den 1 juli 2007 uppfyller tidigare krav på grundläggande behörighet, dvs. minst 120 poäng högskoleutbildning eller motsvarande, har grundläggande behörighet fram till utgången av 2015.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive styrkt meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Läs mer om utbildningen och dess finansiering i Doktorandhandboken

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/PhD

Ansökan görs på denna ANSÖKNINGSBLANKETT
http://www.slu.se/?id=1123&Utbildningsplatser_id=104

Vill du veta mer? Kontakta Jan Bengtsson, 018-671516, jan.bengtsson@ekol.slu.se

Facklig företrädare
Lars Holm, SACO (018-67 10 85)
Monica Östman, ST (018-67 15 36)

Doktorandombudsmannen
Hans Arrendal, 018-67 15 60, doktorandombudsmannen@sluss.nu

Du är välkommen att lämna in din ansökan, märkt med diarienummer 324/08, till Registrator vid SLU, Box 7070, 75007 Uppsala, registrator@slu.se , senast 2008-02-21.

1 PhD student in the research education subject: Ecology
Biodiversity and ecosystem services after transitions to organic production

For a complete advt:
http://www.slu.se/?id=1123&Utbildningsplatser_id=108

Publiceringsdatum
2008-02-06

Anställningstyp/arbetstider
Heltid. Max motsv 4 års heltidsstudier

Ersättning
Individuell lön, kollektivavtal

Så ansöker du
Ange följande referens när du ansöker: 324/08
Vi tar emot ansökan via epost: Registrator@slu.se

Företag
Sveriges lantbruksuniversitet
Box 7070
75007 UPPSALA
Telefonnummer: 018-671000
Mer information på http://www.slu.se

Jobbnummer
121981

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sveriges lantbruksuniversitet: