Allmän visstidsanställning som universitetsadjunkt/universitetsl - Göteborgs universitet - Fysikjobb i Göteborg
Allmän visstidsanställning som universitetsadjunkt/universitetsl
Göteborgs universitet / Fysikjobb / Göteborg
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla fysikjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv
Visa alla jobb hos Göteborgs universitet i Göteborg

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Göteborgs universitet är miljöcertifierat och arbetar aktivt för hållbar utveckling. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar universitetet till en bättre framtid.Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Institutionen för socialt arbete utlyser allmän visstidsanställning som universitetsadjunkt/universitetslektor i ämnet socialt arbete som kan komma att omfatta del- eller heltidsanställning. Möjlighet ges också för anställning som adjungerad universitetsadjunkt/universitetslektor. Då vi ännu inte kan förutse om behov av vikarier kommer att föreligga, sker tillsättning under förutsättning att behov finns. Den exakta omfattningen av vikariaten kommer att avgöras i samband med detaljplaneringen inför höstterminen.
Institutionen för socialt arbete finns vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. Undervisningen bedrivs på grund-, avancerad och forskarnivå. Majoriteten av studenterna återfinns på socionomprogrammet som omfattar 120 högskolepoäng. På institutionen bedrivs forskning i socialt arbete inom ramen för ett flertal profilområden.

Ämne: Socialt arbete

Ämnesbeskrivning: Socialt arbete inrymmer studier av socialt utsatta människors livsvillkor och erfarenheter. Centralt inom ämnet socialt arbete är också att studera orsaker till och konsekvenser av sociala problem såsom dessa kan förstås på individ-, gruppoch samhällsnivå. Viktigt är också att studera hur olika insatser utformas i syfte att förebygga eller avhjälpa sociala problem. Socialt arbete är huvudämne på grund-, avancerad ochforskarnivå.

Arbetsuppgifter:Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av undervisning inom socionomprogrammet, men undervisning inom institutionens samtliga utbildningar kan bli aktuellt. Det mesta av institutionens kursutbud riktar sig till blivande eller redan verksamma socionomer och kombinerar därför teoretisk kunskap med professionskunskap.

Behörighet:Behörig till anställningen är den som avlagt magisterexamen i socialt arbete eller har motsvarande kompetens samt visat pedagogisk skicklighet. I det fall där vikarie är behörig att anställas som universitetslektor kommer vikarieförordnande som sådant att utfärdas.
Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Bedömningsgrund:Vid tillsättningen kommer vi att fästa särskild vikt vid ämneskunskaper, ämnesområde samt pedagogisk erfarenhet. Framförallt läggs vikt vid skicklighet som har betydelse för undervisningens innehåll i respektive allmän visstidsanställning.Praktisk erfarenhet av professionellt socialt arbete samt kvalificerad vidareutbildning inom socialt arbete är meriterande och
kommer att vägas in i bedömningen. Med hänsyn till i första hand debehörighets- och bedömningsgrunder samt de arbetsuppgifter som gäller respektive vikariat ser vi gärna sökande med forskarutbildning varför sökande med doktorsexamen kommer att rangordnas före de icke-disputerade inom samma undervisningsområde.
Allmän lämplighet med avseende på den utlysta anställningens innehåll. Särskild vikt fästs vid att den som anställs har de personliga egenskaper som krävs för att kunna samarbeta med personer, internt och externt, samt att vara med och driva
utvecklingen av institutionen för socialt arbetes utbildnings-, projekt- och forskningsverksamhet.
Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Tillsättningsförfarande
Du som tänker söka anställning bör ta del av "Samhällsvetenskapliga fakultetens tillämpning av Anställningsförordning för anställning som lärare vid Göteborgs universitet". Den finns tillgänglig på http://samfak.gu.se/om-fakulteten/organisation.
Föreskriften kan också rekvireras hos viceprefekt Anna Dunér på e-post: anna.duner@socwork.gu.se

Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till: Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete, Box 720, 405 30 Göteborg och ska vara inkomna senast 2017-10-02. Ange refernsnummer: PAR 2017/1064 på kuvertet.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2017-10-02.

Varaktighet, arbetstid
*

Publiceringsdatum
2017-09-20

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2017-10-02
Ange följande referens när du ansöker: PAR 2017/1064

Kontakt
anna.duner@socwork.gu.se

Företag
Göteborgs universitet

Adress
Göteborgs universitet
Box 100
40530 GÖTEBORG

Kontorsadress
Universitetsplatsen 1

Jobbnummer
3708047

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Göteborgs universitet: