Universitetslektor i vårdvetenskap - Uppsala universitet - Universitetslärarjobb i Uppsala
Universitetslektor i vårdvetenskap
Uppsala universitet / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Universitetslektor i vårdvetenskap med klinisk tjänstgöring vid Akademiska
sjukhuset vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper.
Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning, forskning, klinisk
tjänstgöring och administration. Till undervisning räknas kursansvar och
kursadministration samt handledning av uppsatser. Till arbetsuppgifterna hör
också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den
samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
Behörighet: Se http://www.personalavd.uu.se/anstordning
Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas
vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Vid bedömningen av den
vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid
forskningsmeriter inom aktuella specialiteter Lika stor omsorg kommer
att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga
skickligheten. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att
tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning
samt av handledning och examination. Pedagogisk erfarenhet från
utbildningsmoment inom något av de tidigare nämnda specialiteterna är särskilt
meriterande. I övrigt hänvisas till riktlinjer för anställning av lärare, kap 7,
Riktlinjer för meritvärdering vid anställning av lärare. Universitetet
kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning
av kompetens och skicklighet, förutom dokumenterade meriter, bedöms ha de bästa
förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra
till en positiv utveckling av verksamheten. Bedömningsgrunder; övrig
skicklighet: Den kliniska lektorn kommer att vara verksam som
specialistsjuksköterska inom något av områdena
kirurgi/operation/anestesi/intensivvård eller ambulanssjukvård, i enlighet med
överenskommelse med berörd verksamhetschef vid Akademiska sjukhuset.
Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen. Administrativ
skicklighet visas genom förmåga till övergripande verksamhetsplanering,
skicklighet att leda verksamhet och personal samt genom förmåga till samarbete.
Anställningen kan innebära studierektorskap och samordningsansvar för
institutionens specialistsjuksköterskeutbildningar.
Ansökningsförfarande: Ansökan skall vara skriven på engelska och
innefatta följande handlingar i tre exemplar: - merit- och
tjänsteförteckning samt kopior av betyg och övriga handlingar som åberopas
* kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk, klinisk och
administrativ verksamhet. Av redogörelsen skall framgå vilka undersökningar och
resultat samt prestationer i övrigt som enligt sökandes mening främst bör
beaktas i tillsättningsärendet - förteckning över vetenskapliga och
pedagogiska arbeten som åberopas. Sökanden skall ange vilka 20 skrifter eller
andra arbeten som åberopas i första hand - 20 utvalda vetenskapliga arbeten
i två exemplar. Dessa skall vara uppdelade i två paket. Universitetets
anställningsordning och riktlinjer finns på http://info.uu.se/internt.nsf/regelsamling och http://www.personalavd.uu.se/anstordning Regler och
riktlinjer för sammanställning av meriter vid rekrytering finns på http://www.medfarm.uu.se/intranet/regelbok/Meritportfolj.pdf Kan även beställas från Avdelningsdirektör Anneli Henriksnäs, tel: 018-471 1885, e-post: Anneli.Henriksnas@uadm.uu.se .

Publiceringsdatum
2007-12-12

Anställningstyp/arbetstider
Tills vidare. Heltid. Dagtid.

Ersättning
Fast lön.
Facklig företrädare
Anders Grundström, SACO-rådet, tel. 018-471 53 80.
Carin Söderhäll, OFR-ST, tel. 018-471 19 96.
Stefan Djurström, SEKO, tel. 018-471 33 15.

Kontakt
Prefekten Lars Wiklund, tel 018-611 4851. Lars.Wiklund@surgsci.uu.se .

Så ansöker du
Ansökan skall ställas till Rektor för Uppsala universitet och inges till
Registrator, UFV-PA 2007/2827 751 05 Uppsala, fax 018-471 2000, senast 28
januari 2008. Om ansökan meddelas per fax skall den kompletteras med
underskriven originalhandling inom en vecka efter ansökningstidens utgång.

Företag
Uppsala universitet
Box 256
751 05 UPPSALA Tel 018-4710000
Fax 018-4712000
Mer information på http://www.uu.se

Jobbnummer
75767

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: