Universitetslektor i djuromvårdnad - Sveriges lantbruksuniversitet - Universitetslärarjobb i Uppsala
Universitetslektor i djuromvårdnad
Sveriges lantbruksuniversitet / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala

Ämnet omfattar djuromvårdnad, som idag inkluderar omvårdnad av sport- och sällskapsdjur i djursjukvården, samt rehabilitering och vårdhygien.

Publiceringsdatum
2018-06-14

Dina arbetsuppgifter
Det ingår att bedriva forskning, medverka i och utveckla undervisning samt handledning inom ämnet.

Det ingår undervisning inom djursjukskötarprogrammet och forskning inom ämnet djuromvårdnad. Till undervisning räknas kursledning, teoretisk och praktisk undervisning samt examinationer. Även praktisk-kliniskt arbete och handledning ingår med fokus på djuromvårdnad i samarbete med Universitetsdjursjukhuset.

Under de första två åren ska ett arbete med ämnesdidaktisk utveckling av kurser inom programmet på grund- och avancerad nivå genomföras. Universitetslektorn förväntas också initiera och handleda utvecklingsarbete inom ämnet djuromvårdnad i samråd med representanter för den kliniska verksamheten vid UDS.

Det ingår minst 50 % tjänstgöring inom grundutbildningen under de första två åren. Det ingår utveckling av ämnesområdet djuromvårdnad d.v.s. egen forskning med inriktning inom djuromvårdnad och med för SLU relevanta frågeställningar samt handledning av forskarstuderande. Universitetslektorn förväntas publicera kliniskt relevant forskning inom djuromvårdnad, fungera som handledare på grund- och avancerad nivå.

Uppdrag och administrativt arbete på institutions- och fakultetsnivå kan ingå. Vidare ingår samverkan med myndigheter och aktörer inom svensk djursjukvård.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den, som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet, som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, som har genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som övriga behörighetsgrundande förhållanden.

För denna anställning krävs rätt att praktisera djursjukskötaryrket eller veterinäryrket i Sverige, samt förmåga att undervisa på såväl svenska som engelska. Dokumenterad erfarenhet av undervisning, utvecklingsarbete och praktiskt-kliniskt arbete inom ämnesområdet är ett krav.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder gäller graden av sådan vetenskaplig och pedagogisk skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Som bedömningsgrund ska vidare gälla graden av administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. Därutöver ska beaktas graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid universitet samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera om forskning och utvecklingsarbete.

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild och lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer vikt att läggas vid såväl pågående forskning som förmåga att självständigt initiera och bedriva forskning inom ämnesområdet samt förmåga att erhålla externa forskningsanslag.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer stor vikt att läggas vid erfarenhet av utveckling av undervisningen inom ämnet djuromvårdnad, inkluderande kursutveckling, och deltagande i övergripande undervisningsplanering på programnivå. Dokumenterad erfarenhet av kursledning, internationellt utvecklingsarbete inom ämnesområdet, samverkan samt förmåga att självständigt initiera och bedriva klinisk relevant forskning är meriterande. Erfarenheter av modern undervisningspedagogik, såsom digitala undervisningsmetoder och e-baserat lärande är även meriterande. Den sökandes potential att utveckla det aktuella forskningsområdet kommer även att bedömas.

Avlagd doktorsexamen med inriktning mot ämnet och docentkompetens är meriterande.

Stor vikt kommer att fästas vid personliga egenskaper då god samarbetsförmåga, hög motivation och entusiasm, liksom förmåga att arbeta både oberoende av andra och i grupp är viktiga för anställningen.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och utnyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Varaktighet, arbetstid
Heltid/ Ej specificerat

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2018-08-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Kontakt
Kristina Dahlborn, Dekan, försöksdjur kristina.dahlborn@slu.se 018-672186, 0762-170136
Björn Ekesten, Prefekt bjorn.ekesten@slu.se 018-671814

Företag
Sveriges lantbruksuniversitet

Adress
Sveriges lantbruksuniversitet
Box 7084
75007 UPPSALA

Kontorsadress
Box 7084

Jobbnummer
4204854

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sveriges lantbruksuniversitet: