Postdoc/forskare, Geologiska Institutionen - Lunds Universitet, Naturvetenskapl Institutionen - Geologjobb i Lund
Postdoc/forskare, Geologiska Institutionen
Lunds Universitet, Naturvetenskapl Institutionen / Geologjobb / Lund
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla geologjobb i Lund, Lomma, Staffanstorp, Burlöv
Visa alla jobb hos Lunds Universitet, Naturvetenskapl Institutionen i Lund

Geologiska institutionen har drygt 70 anställda och bedriver forskning och
undervisning inom två avdelningar, bergrundsgeologi och kvartärgeologi. Geologi
är ett brett ämne med långt tidsperspektiv som behandlar allt från processer i
jordens inre, vulkanisk aktivitet, vittring och livets utveckling under de
senaste 550 miljoner åren till de senaste årmiljonernas klimat- och
miljöförändringar med speciellt fokus på dynamiken under den senaste
istidscykeln utan och med mänsklig påverkan. Placering
Kvartärgeologiska avdelningen, geologiska institutionen, naturvetenskapliga
fakulteten. Arbetsuppgifter Projekttitel: Ökad humushalt i
sydsvenska sjöar - relationer till förändringar i klimat, markanvändning och
försurning Målsättningen för detta projekt, som leds av Wilhelm
Granéli, limnologi, och finansieras av FORMAS, är att utreda orsakssammanhangen
bakom den sentida ökningen av mängden löst organiskt material i sjöar, åar och
kustnära vatten i södra Sverige. Denna trend har dokumenterats i stora delar av
norra Europa men de huvudsakliga orsakerna är bristfälligt kända. Förhöjd
humushalt och ökad brunfärgning av sötvatten medför omfattande konsekvenser för
limniska ekosystem, liksom för dricksvattenproduktion och rekreation.
Inom projektets paleolimnologiska del kommer väldaterade
sedimentlagerföljder från sydsvenska sjöar att studeras med hög tidsupplösning
med hjälp av en mängd geokemiska och paleoekologiska metoder. Härigenom avses
den ökade humushalten under de senaste decennierna att sättas i ett sammanhang
av klimatvariationer och mänsklig påverkan på landskapet under de senaste ca
1000 åren. Projektet har även en växtekologisk del inom vilken markprocesser i
relation till förändringar i vattenkemi studeras. Uppgiften omfattar
fältarbete i form av frysprovtagning av sedimentlagerföljder samt
laboratoriearbete och pollenanalys. Förändringar i markanvändning kommer att
rekonstrueras kvantitativt genom en kombination av pollenanalys och arkeologiska
och historiska data. Nyutvecklad palynologisk metodik (Landscape Reconstruction
Algorithm; LRA) kommer att användas för att kvantifiera vegetationsförändringar
i både lokal (c.4x4 km) och regional (c.100x100 km) skala baserat på pollendata.
Slutprodukten kommer att vara en kvantifiering av förändringar i markanvändning
inom ett avrinningsområde och dess påverkan på förändringen av mängden löst
organiskt material i sjön. Postdoc-projektet utgör en central del av ett
pågående forskningssamarbete mellan limnologi, kvartärgeologi och växtekologi
och uppgiften bygger på nära samarbete med forskare inom dessa discipliner. Två
doktorander är knutna till projektet och kommer tillsammans med
postdoc-forskaren att underlätta och stimulera varandras arbete.
Kvalifikationer Personen vi söker skall ha avlagt doktorsexamen i
geovetenskap, naturgeografi, ekologi eller motsvarande med inriktning mot
palaeoekologi. Vi söker främst en person med begränsad postdoktoral
forskningserfarenhet. Arbetet kräver erfarenhet av palaeolimnologiskt fältarbete
och sedimentprovtagning samt god kompetens i vegetationsrekonstruktion baserat
på pollenanalys och vegetationsrekonstruktioner. GIS-kompetens är meriterande.
Övrigt Universitetet eftersträvar en jämnare könsfördelning. De
flesta anställda inom fakulteten på denna typ av befattning är män. Vi ser
därför gärna att kvinnor söker denna befattning. Enligt Riksarkivets
föreskrifter återlämnas samtliga ansökningshandlingar, om den sökande i ansökan
så begär, tidigast två år efter att anställningen vunnit laga kraft.

Publiceringsdatum
2007-11-23

Anställningstyp/arbetstider
Tidsbegränsad. Tillträde 1 mars 2008. Heltid. Dagtid. Heltid under 1 år.

Ersättning
Fast lön. Individuell lönesättning tillämpas. Ange gärna löneanspråk i ansökan.
Facklig företrädare
OFR, SACO och SEKO.

Kontakt
Anna Broström, 046-2227890. anna.brostrom@geol.lu.se .
Dan Hammarlund, 046-2227985. dan.hammarlund@geol.lu.se .

Så ansöker du
Ansökan inkommen senast 071217. Denna, åtföljd av meritförteckn, betygsavskrift
och de handl i övr som sökande önskar åberopa, ställs till Lunds universitet,
registrator, Lunds universitet, Box 117, 221 00 LUND. Alla handlingar skall vara
bestyrkta. Meddelas ansökan per fax/e-post skall den omg kompl med underteckn
originalansökan och övr, vidimerade ansökn.handlingar . Ange referensnummer 4093

Företag
Lunds Universitet, Naturvetenskapl Institutionen
Sölveg 37, 22362 Lund
Box 118
221 00 LUND Tel 046-2220000
Mer information på http://www.naturvetenskap.lu.se

Jobbnummer
57786

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Lunds Universitet, Naturvetenskapl Institutionen: