Doktorand - Linköpings universitet - Universitetslärarjobb i Linköping
Doktorand
Linköpings universitet / Universitetslärarjobb / Linköping
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång
Visa alla jobb hos Linköpings universitet i Linköping

Vid institutionen för beteendevetenskap och lärande bedrivs omfattande
grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena handikappvetenskap,
pedagogik, psykologi, sociologi, didaktik och pedagogiskt arbete.
Doktorand med inriktning mot Internetbaserade behandlingsmetoder
med placering vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande inom
avdelningen för klinisk och social psykologi. Sen 2004 har en
forskningsinriktning som fokuserar utvecklandet av Internetbaserade
behandlingsmetoder, men särskilt fokus på kognitiv beteendeterapi, startats vid
Institutionen för Beteendevetenskap och Lärande, avdelningen för klinisk och
social psykologi. Forskningen stöds bland annat av Vetenskapsrådet, Cancerfonden
och FAS. Forskargruppen kring Internetbaserade behandlingsmetoder har ett brett
verksamhetsområde som innefattar nationella och internationella samarbeten. En
viktig uppgift består i att utveckla och pröva evidensbaserade
behandlingsmetoder förmedlade via Internet. Angränsade uppgifter består i att
utvärdera Internet som redskap för informationsinsamling och enkäter. Målgrupper
för behandlingsinsatserna omfattar patienter i somatisk och psykiatrisk vård,
med särskilt vikt vid primärvårdsnivån. Då behandlingsformatet nyligen granskats
av Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering, ligger en viktig uppgift för
forskargruppen i att assistera och utvärdera implementeringen av Internetbaserad
behandling i vården. Arbetsuppgifter: Den antagne doktoranden
kommer att delta i forskningsprojekt inom området Internetbaserade
behandlingsmetoder. I arbetet ingår diagnostik enligt SCID, samordning av
datainsamlingar, och biträdande handledarskap av studenter i samband med
projektarbeten. Som anställd doktorand vid IBL har doktoranden sin huvudsakliga
arbetsplats i IBL's lokaler belägna i I-huset, Campus Valla. Den som
är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En
anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och
administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta
mer än 20 procent av full arbetstid. Behörighet: För att antas till
forskarutbildning och anställning som doktorand skall sökanden ha erforderlig
vetenskaplig kompetens inom ämnen relevanta för det aktuella forskningsområdet,
ha goda kunskaper i engelska (såväl muntligt som skriftligt) samt vara
intresserad av och ha förutsättningar för att bedriva forskning i nära samarbete
med behandlingsforskare. Då forskningen gäller behandlingsarbete är en bakgrund
som klinisk psykolog meriterande, och särskilt klinisk- och forskningserfarenhet
av Internetbaserad behandling utifrån kognitiv beteendeterapi. Arbetet
innefattar kontakter med ångestpatienter, vilket innebär att psykologutbildning
är en förutsättning för tjänsten. Behörig till anställning som
doktorand är den som är antagen till forskarutbildning. I sin
verksamhet behöver universitetet både kvinnors och mäns kunskaper och
erfarenheter. Universitetet välkomnar därför ansökningar från både kvinnor och
män till alla slag av anställning. LiU ska fortsätta att utvecklas som en
attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför
aktivt för jämställdhet och mångfald. Förordnandetid: Förordnande
meddelas att gälla tills vidare för högst ett år i taget. En person får
sammanlagt vara anställd som doktorand under högst åtta år. Den sammanlagda
anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar
forskarutbildning på heltid under 4 år.

Publiceringsdatum
2007-12-19

Anställningstyp/arbetstider
Tidsbegränsad. Tillträde snarast. Heltid. Dagtid. se förordnandetid.

Ersättning
Fast lön. : Ingångslön för innehavare av doktorandanställning beräknas utifrån
en för institutionen lokalt avtalad lönestege.
Facklig företrädare
Örjan Lönnevik (SACO), 013-286634,. orjlo@ifm.liu.se .
Agneta Anderson-Berg (OFR/S). agnan@isv.liu.se .

Kontakt
Gerhard Andersson (professor i klinisk psykologi), tel 013-28 58 40, 0709-465
257. gerhard.andersson@liu.se .

Charlotta Einarsson studierektor (CS), tel- 013-28 22 90. charlotta.einarsson@liu.se .
Per Carlbring (docent i klinisk psykologi), 013-28 20 59. per.carlbring@liu.se .
Maj-Britt Remneblad info om lön och anställningsvillkor 013-282121. majre@ibl.liu.se .

Så ansöker du
Ansökan inkommen senast 071228. Den sökande skall bifoga psykologexamensuppsats
(C-/D-uppsats eller motsvarande arbete som önskas åberopas). Ansökan, märkt med
Dnr LiU-2007/00425, jämte meritförteckning och de handlingar sökanden önskar
åberopa, senast 2007-12-28 till:Linköpings universitetRegistrator581 83
LINKÖPING

Företag
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING Tel 013-281000
Mer information på http://www.liu.se

Jobbnummer
81626

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Linköpings universitet: