Universitetslektor I Straffrätt - Stockholms Universitet - Universitetslärarjobb i Stockholm
Universitetslektor I Straffrätt
Stockholms Universitet / Universitetslärarjobb / Stockholm
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Stockholm, Solna, Sundbyberg, Lidingö
Visa alla jobb hos Stockholms Universitet i Stockholm

med placering vid juridiska institutionen

Refnr: SU 612-2137-07. Sista dag att ansöka är 18 december 2007

Arbetsuppgifter: Anställningen är förenad med full undervisningsskyldighet (enligt nuvarande regler ca 350 undervisningstimmar per läsår). Undervisningen fullgörs i första hand i ungefär lika delar i ämnena straffrätt och processrätt, i grund- och specialkurserna. Det är önskvärt att den sökande har undervisningserfarenhet i ämnena. Undervisning kan komma att fullgöras även inom andra områden där behov finns och efter bestämmande av prefekten. I arbetsuppgifterna ingår även kursutveckling och kursansvar, uppsatshandledning och egen forskning.

Behörighet: För behörighet krävs dels avlagd doktorsexamen i juridik eller motsvarande vetenskaplig kompetens, dels dokumenterad pedagogisk skicklighet, dels ock genomgången högskolepedagogisk utbildning eller att den sökande på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Vetenskaplig meritering skall finnas i straffrätt. Anställningen kan komma att tidsbegränsas om kravet på pedagogisk utbildning enligt 4 kap. 7 § högskoleförordningen inte är uppfyllt.

Bedömningsgrunder: Vid tillsättning skall särskild och lika vikt fästas vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet. Vidare gäller att den sökande skall ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Den pedagogiska skickligheten skall vara väl dokumenterad och vara utformad på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas. Bedömningen av den pedagogiska skickligheten sker med ledning av de kriterier som anges i Stockholms universitets Anställningsordning, punkt 3.6. Administrativ skicklighet visas genom skicklighet att leda och utveckla verksamhet, erfarenhet av grundutbildningsplanering m.m. Intresse av utvecklingsarbete i grundutbildningsfrågor är en viktig bedömningsgrund. Vid den sammantagna bedömningen skall de sökandes utvecklingspotential och sociala förmåga beaktas.

Eventuell begäran att anställas som professor skall redovisas tydligt i ansökan.

Vi ser gärna kvinnliga sökanden eftersom flertalet av våra universitetslektorer är män.

Riktlinjer för hur ansökan skall utformas finns angivna i "Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller universitetslektor vid Stockholms universitet" som kan hämtas på www.su.se/nyanstallning eller rekvireras från handläggaren. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ledigkungörelse och ansökningsmall samt att den inlämnas senast sista ansökningsdag.

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten vid juridiska institutionen, professor Ronnie Eklund, tfn 08-16 32 96, e-post: ronnie.eklund@juridicum.su.se .

Frågor angående ärendets handläggning och riktlinjer för ansökan besvaras av byrådirektör Emelie Nilsson, tfn 08-16 25 40, e-post: emelie.nilsson@juridicum.su.se .

Fackliga företrädare är Bo Ekengren (SACO) och Lisbeth Häggberg (ST), tfn 08-16 20 00 vx, samt Gunnar Stenberg (SEKO) tfn 070-316 43 41.

Välkommen med Din ansökan med angivet ref.nr. senast den 18 december 2007 till:

Stockholms universitet
Registrator/PÄ
106 91 STOCKHOLM

Eller per e-post ( registrator@su.se ) eller fax (08-16 38 66).

Publiceringsdatum
2007-11-06

Anställningstyp/arbetstider
Heltid/tillsvidareanställning

Ersättning
Fast lön,
Individuell lönesättning.

Kontakt
Emelie Nilsson, 08-16 25 40 Arbetstelefon, emelie.nilsson@juridicum.su.se , Byrådirektör

Så ansöker du
Sista ansökningsdag 2007-12-18
Ange följande referens när du ansöker: SU 612-2137-07
Vi tar emot ansökan via epost: registrator@su.se

Företag
Stockholms universitet
Universitetsvägen 10
10691 STOCKHOLM
Telefonnummer: 08-162000
Mer information på http://www.su.se

Jobbnummer
47160

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Stockholms Universitet: