Internrevisor - Regeringskansliet, Statsrådsberedningen - Controllerjobb i Stockholm
Internrevisor
Regeringskansliet, Statsrådsberedningen / Controllerjobb / Stockholm
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla controllerjobb i Stockholm, Solna, Sundbyberg, Lidingö
Visa alla jobb hos Regeringskansliet, Statsrådsberedningen i Stockholm

STATSRÅDSBEREDNINGEN
Regeringskansliet består av Statsrådsberedningen, departementen och Förvaltningsavdelningen. Statsrådsberedningen leder och samordnar arbetet i Regeringskansliet. Statsrådsberedningen är indelad i statsministerns kansli, EU-ministerns kansli, samordningskansli, förvaltningschefens kansli, rättschefens kansli och kansliet för samordning av EU-frågor. I rättschefens kansli ingår expeditionen för regeringsprotokollet.

REGERINGSKANSLIETS INTERNREVISION
Regeringskansliets internrevision är placerad i Statsrådsberedningen och har till uppgift att utföra intern revision av all verksamhet inom Regeringskansliet, inklusive kommittéväsendet och utrikesrepresentationen. Genom internrevisionens arbete har Regeringskansliets ledning tillgång till en intern resurs som på ett systematiskt och strukturerat sätt genomför revisionsarbete. Internrevisionens främsta uppgift är att granska och lämna förslag till förbättringar av Regeringskansliets processer för riskhantering, styrning, kontroll och ledning. Internrevisionen ska utifrån en analys av verksamhetens risker självständigt granska om ledningens interna styrning och kontroll är utformad så att Regeringskansliet med rimlig säkerhet bedriver en effektiv verksamhet, följer lagar, förordningar och andra regler, samt lämnar en tillförlitlig redovisning och rättvisande rapportering av verksamheten.
I internrevisionens uppdrag ingår att lämna råd till Regeringskansliets ledning gällande riskhantering, intern styrning och kontroll. Internrevisionen vid Regeringskansliet består av åtta personer som Du kommer att arbeta tillsammans med. Internrevisionen erbjuder ett omväxlande arbete med möjlighet att utveckla ett brett kontaktnät samt skapa en överblick över Regeringskansliets verksamhet och organisation.

REGERINGSKANSLIETS INTERNREVISION SÖKER INTERNREVISOR

Arbetsuppgifterna innefattar att självständigt planera och genomföra granskningar av Regeringskansliets processer för riskhantering, styrning och kontroll samt föreslå och följa upp förbättringsåtgärder. Centrala moment i revisionsprocessen är: riskanalys, kartläggning, granskningsplanering, verifiering, analys, kvalitetssäkring, rapportering och uppföljning.
I arbetsuppgifterna ingår även att deltaga i utvecklingen av internrevisionens verksamhet och att bevaka utvecklingen inom internrevisionsområdet.
Ett viktigt led i internrevisionens uppdrag är att synliggöra internrevisionen i myndigheten, vilket bl.a. sker genom medverkan i nätverk, utbildningssammanhang och liknande.

Vi söker dig som har högskoleutbildning med företagsekonomisk inriktning och flera års erfarenhet från internrevision, externrevision, controllerarbete eller annat kvalificerat ekonomiarbete.
Fördjupade kunskaper inom det statliga redovisningsområdet är en fördel och det är önskvärt med erfarenhet från departement eller myndighet.
Arbetet är förenat med många interna och externa kontakter varför vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som samarbetsförmåga, självständighet, omdöme, integritet samt initiativ- och organisationsförmåga. Du bör utrycka dig väl i tal och skrift. Arbetet kräver också att Du kan jobba självständigt och i team i omväxlande miljöer samt gillar ett högt tempo.
Om Du inte redan är Certified Internal Auditor (CIA) så ska Du vara beredd att genomföra de utbildningar som leder till certifiering.
Tjänsten är en tillsvidareanställning och placerad i säkerhetsklass.

Mer information hittar Du på www.regeringen.se . Information om arbetsuppgifterna lämnas av t.f. chef för Regeringskansliets internrevision Per Ödman, tel.nr 08-405 18 34.
Upplysningar om anställningsvillkor lämnas av personalchef Hasse Alnervik, tel.nr 08-405 48 05.
Fackliga företrädare i Statsrådsberedningen för SACO är Göran Nilsson, tel.nr 08-405 30 58 och för ST Christine Sylvén, tel.nr 08-405 48 37.

Regeringskansliet erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla.

Välkommen med din ansökan skriftligen inklusive CV senast den 7 mars 2008 till nedanstående adress eller med e-post till jobb@primeminister.ministry.se . Märk ansökan med ref.nr SB2008/854. Din ansökan kommer att bli offentlig handling.

Publiceringsdatum
2008-02-01

Anställningstyp/arbetstider
Ersättning
Kontakt
Birgitta Steilind , 08-4054818

Så ansöker du
Upplysningar lämnas av:
Birgitta Steilind
08-4054818

Ansök via vår Webb-plats:
http://www.regeringen.se/sb/d/4515

Sista ansökningsdag 2008-03-07
Vi tar emot ansökan via epost: registrator@primeminister.minstry.se

Företag
Regeringskansliet, Statsrådsberedningen
10333 STOCKHOLM

Jobbnummer
117498

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Regeringskansliet, Statsrådsberedningen: