Universitetslektor i psykiatri - Linköpings universitet - Läkarjobb i Linköping
Universitetslektor i psykiatri
Linköpings universitet / Läkarjobb / Linköping
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla läkarjobb i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång
Visa alla jobb hos Linköpings universitet i Linköping

LINKÖPINGS UNIVERSITET/Hälsouniversitetet
ledigförklarar en anställning som
Universitetslektor i psykiatri förenad med specialistläkartjänst vid psykiatriska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping
med placering vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin. Ämnesområde: Psykiatri. Denna anställning ses som en karriäranställning som kan leda till befordran till professor. Tjänsten är en del i satsning på klinisk och akademisk psykiatri i samverkan mellan Hälsouniversitetet och Landstinget i Östergötland, som samtidigt utannonserar en s k universitetsöverläkartjänst.
Arbetsuppgifter: I anställningen som lärare ingår att bedriva forskning och utbildning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetslektor skall kunna medverka i grundläggande högskoleutbildning inom Linköpings universitet. Vid Hälsouniversitetet tillämpas studentaktiva undervisningsformer. Innehavaren skall vara legitimerad läkare med specialistkompetens i allmän psykiatri eller motsvarande.
Behörighet: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen, har genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt har visat pedagogisk skicklighet.
För denna anställning kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.
Upplysningar: Prefekt Tommy Sundqvist, tel 013-224782, e-post tomsuÉimk.liu.se, eller professor Conny Nordin, tel 013-223864, e-post conny.nordinÉinr.liu.se. Upplysningar om ärendets formella handläggning lämnas av sekreteraren i Hälsouniversitetets anställningsnämnd, Christina Lundgren, tel 013-227660, e-post chrluÉhuk.liu.se. Fackliga företrädare är Örjan Lönnevik (SACO), tel 013-286634, e-post orjloÉifm.liu.se, och Agneta Anderson-Berg (OFR/S), tel 011-363512, e-post agnanÉisv.liu.se.
Tillsättningsförfarande: Anställningen tillsätts av rektor efter förslag från fakultetens anställningsnämnd.
Sökande skall till ansökan foga:
1) Kortfattad skriftlig redogörelse (1 exemplar) för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet samt erfarenhet från att leda och utveckla personal och verksamhet. Av redogörelsen skall framgå vilka undersökningar och resultat samt prestationer i övrigt som främst bör beaktas i tillsättningsärendet.
2) Styrkt meritsammanställning samt vidimerade kopior av de betyg och övriga handlingar som åberopas - 1 exemplar.
3) Förteckning över vetenskapliga arbeten - 1 exemplar.
4) Förteckning över de högst 10 vetenskapliga arbeten som sökande anser vara mest meriterande för den aktuella anställningen - 1 exemplar. Av förteckningen skall framgå utgivningsförlag och utgivningsår.
5) Vetenskapliga arbeten enligt föregående punkt i 3 exemplar, varav ett exemplar sändes tillsammans med handlingarna under punkt 1-4 till registrator. De andra två uppsättningarna av skrifterna skall vara uppdelade och numrerade i två paket som förvaras av den sökande och efter anvisning från sekreteraren i anställningsnämnden direkt tillställas de sakkunniga.
Mer information: www.liu.se

Publiceringsdatum
2008-02-22

Anställningstyp/arbetstider
Tills vidare
Heltid
Efter överenskommelse. .

Ersättning
Fast lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange löneanspråk i ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2008-03-19
Ansökningsförfarande: Ansökan märkt Dnr LiU 899/07-32 skall senast 2008-03-19 ha inkommit under adress:
Linköpings universitet
Registrator
581 83 Linköping
För sent inkommen ansökan kommer ej att beaktas.

Företag
LINKÖPINGS UNIVERSITET

Adress
LINKÖPINGS UNIVERSITET
Sandbäcksgatan 7
58185 LINKÖPING

Kontorsadress
LINKÖPINGS UNIVERSITET
Hälsouniversitetet
LINKÖPING

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 013-222000
Faxnummer: 013-149403

Jobbnummer
139550

Observera att sista ansökningsdag har passerat.
Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Linköpings universitet: