Universitetslektor I Pedagogik - Högskolan i Halmstad - Universitetslärarjobb i Halmstad
Universitetslektor I Pedagogik
Högskolan i Halmstad / Universitetslärarjobb / Halmstad
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Halmstad, Laholm, Båstad, Falkenberg
Visa alla jobb hos Högskolan i Halmstad i Halmstad

Pedagogikämnet vid Högskolan i Halmstad har en bred inriktning där fristående kurser med allmän inriktning kombineras med profilerade kurser inriktade mot olika områden. Centralt i ämnet är frågor kring lärande inom olika sociala praktiker där de sociala praktikerna utgör grund för de olika profilerna. En av profilerna är pedagogik med inriktning mot idrott som ingår som ett av tre huvudämnen i högskolans Idrottsvetenskapliga program. En annan profil är pedagogik med inriktning mot arbetsliv i vid mening. Kurser med detta innehåll ingår bland annat i högskolans Arbetsvetenskapliga program. Pedagogikkurser med inriktning mot informations- och kommunikationsteknologi ingår i högskolans program för Multimediadesign. I pedagogikämnet vid Högskolan i Halmstad är också barns och ungdomars lärande inom informella och fritidsrelaterade praktiker ett betydelsefullt område.

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning, handledning, examination och utvecklingsarbete inom pedagogikämnet, både inom de allmänna kurserna och i kurserna med olika inriktning. Vidare ingår att deltaga i utvecklingen av sektionens forskning inom ämnesområdet samt viss administration.

Behörighet: För att vara behörig som universitetslektor krävs avlagd doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, att ha genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt att ha visat pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av de andra behörighetsgrundande förhållandena. (Högskoleförordningen 4 kap 7 §)

Bedömningsgrunder: Som bedömningsgrunder vid anställningen ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet som lektor. Därutöver ska gälla graden av administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. Vidare ska beaktas graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete. (Högskoleförordningen 4 kap 15 §).

Ansökan ska bestå av tre färdiga paket, vart och ett innehållande en kortfattad redogörelse för sökandens vetenskapliga, pedagogiska och annan verksamhet, en styrkt merit- och tjänsteförteckning med angivande av referenser, en publikationslista samt maximalt åtta åberopade publikationer. Vidare bör ingå styrkta dokument som visar sökandens förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal, förmåga att samverka med det omgivande samhället samt den administrativa skickligheten i övrigt. Alla kopior ska vara vidimerade. Ev kompletteringar ska vara högskolan tillhanda senast tre veckor efter ansökningstidens utgång.

Publiceringsdatum
2008-01-11

Anställningstyp/arbetstider
En tillsvidareanställning på heltid.

Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas. ange löneanspråk i ansökan.

Kontakt
Ole Olsson, 035-167250, Ole.Olsson@hos.hh.se , sektionschef
Anders Nelson, 035-167488, Anders.Nelson@hh.se , universitetslektor

Facklig kontakt
Inger Wieslander, SACO, 035-167428, Inger.Wieslander@.hh.se , universitetsadjunkt
Inger Hellström, Lärarförbundet, 035-167128, Inger.Hellstrom@eks.hh.se , utbildningssekr

Så ansöker du
Ansökan till Högskolan i Halmstad, Kristian IV:s väg 3, 30250 Halmstad eller via epost.
Sista ansökningsdag 2008-02-11
Ange följande referens när du ansöker: HOS 1/08
Vi tar emot ansökan via epost: registrator@hh.se

Företag
Högskolan i Halmstad
Box 823
30118 HALMSTAD
Telefonnummer: 035-167244
E-postadress: Lena.Tunander@pa.hh.se
Mer information på http://www.hh.se

Jobbnummer
96706

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Högskolan i Halmstad: