Universitetslektor i didaktik - Uppsala universitet - Universitetslärarjobb i Uppsala
Universitetslektor i didaktik
Uppsala universitet / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Universitetslektor i didaktik
vid Institutionen för didaktik fr o m 2009-01-01 tills vidare
Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning och handledning inom dels området språkdidaktik med särskilt fokus på förstaspråksinlärning, grammatik samt text- och diskursanalys, dels det allmändidaktiska fältet, inom institutionens olika utbildningsuppdrag. Till arbetsuppgifterna hör också kursledning samt initiering och medverkan i forsknings-, informations-, kursplane-, utrednings- och utvecklingsarbete.
Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper och visat pedagogisk skicklighet. Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl. Den som skall anställas som universitetslektor skall enligt anställningsordningen även ha visat den undervisningsförmåga som krävs för anställningen och dessutom, om särskilda skäl ej föreligger, ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning. Prövningen av pedagogisk skicklighet skall avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten skall vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.
Den som erbjuds en anställning tills vidare som universitetslektor anställs istället tills vidare som professor om hon eller han begärt det och har behörighet för en sådan anställning.
Den som inte uppfyller behörighetskravet beträffande högskolepedagogisk utbildning och inte har motsvarande kunskaper anställs längst ett år med möjlighet till förlängning ytterligare ett år. Om behörigheten förvärvas under denna anställningstid skall anställningen på begäran övergå i en tillsvidareanställning.
Bedömningsgrunder, Övrig skicklighet och Ansökningsförfarande: Se universitetets hemsida www.uu.se under rubriken Ledig anställningar.
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten vid Institutionen för didaktik Synnöve Prage, tel. 018-471 2470. Fackliga företrädare är Anders Grundström, SACO-rådet, tel 018/471 5380, Carin Söderhäll, TCO/ST, tel 018/471 1996 samt Stefan Djurström, SEKO, tel 018/471 3315.
Ansökan skall ställas till Rektor för Uppsala universitet och vara inkommen till Registrator, UFV-PA, 2008/972, Box 256, 751 05 Uppsala, fax 018-471 2000 eller e-post registrator@uu.se , senast den 2 juni 2008. Om ansökan skickas per fax eller e-post skall den kompletteras med originalhandling inom en vecka från ansökningstidens utgång.
Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare finns på http://info.uu.se/internt.nsf/regelsamling och www.personalavd.uu.se/

Publiceringsdatum
2008-04-23

Arbetstider och omfattning
Tillsvidare
Heltid

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2008-06-02

Företag
Uppsala universitet

Adress
Uppsala universitet
Box 256
75105 UPPSALA

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 018-4710000
Faxnummer: 018-4712000

Jobbnummer
201372

Observera att sista ansökningsdag har passerat.
Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: