Rektor, resursskola, tillika biträdande rektor, Varbergs anpassade grundsko

Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen / Pedagogchefsjobb / Varberg
2024-06-18


Visa alla pedagogchefsjobb i Varberg, Falkenberg, Kungsbacka, Halmstad, Mölndal eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen i Varberg, Falkenberg, Kungsbacka, Halmstad, Göteborg eller i hela Sverige

I Varbergs kommun är vi cirka 5 000 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens.
Vill du växa med oss?

Björkedalsskolan är en resursskola för åk F-9 som är placerad i Himle. Skolan vänder sig till de elever som är i omfattande behov av särskilt stöd, med målet är att skapa goda förutsättningar för lärande för dem. Skolan ska genom flexibla och varierande lärmiljöer bidra till att möta elevernas olika behov, så att de kan utvecklas och lära utifrån sina förutsättningar. Detta sker genom tydliggörande pedagogik och individuella anpassningar där utbildning, eventuell fritidsverksamhet och samordnade insatser bildar en helhet.
Den anpassade grundskolan i Varberg bedriver sin verksamhet på både Mariedalsskolan och Almers skola. Elever i årkurs 1-6 går på Mariedalsskolan och elever i årkurs 7-9 går på Almers skola. På Mariedals anpassade grundskola finns även fritidsomsorg. 2025 kommer verksamheten i anpassad grundskola att flytta till helt nya lokaler som en del av nya Håstensskolan.

Publiceringsdatum
2024-06-18

Arbetsuppgifter
Du samarbetar och samverkar tätt med rektorer i anpassad grundskola och med övriga i kommunens rektorsgrupp. Som rektor på resursskolan kommer du även att samverka med andra förvaltningar inom kommunen, för att utveckla och möjliggöra stöd och strukturer för elevens bästa och i ett helhetsperspektiv.
Då resursskolan fortfarande är en relativt ny verksamhet kommer du att fortsätta leda utveckling av enheten i samarbete med förvaltningens barn- och elevhälsachef.
Som rektor i Varbergs kommun
• har du verksamhets-, personal- och ekonomiansvar.
• organiserar du verksamheten så att resurser och förutsättningar nyttjas på ett effektivt och flexibelt sätt.
• ansvarar du för att innehåll, utveckling och resultat följer nationella och lokala mål- och styrdokument.
• verkar du för att utforma en verksamhet där tillitsfulla relationer skapas till medarbetare, elever och vårdnadshavare.
• leder du det systematiska kvalitetsarbetet på skolan och ansvarar för att analys och utvecklingen av undervisningen är bärande delar i verksamhetens utveckling och vilar på vetenskaplig grund.
• utvecklar du verksamheten mot en hög kvalitet där differentierad undervisning och tillgängliga lärmiljöer - pedagogiska, sociala och fysiska - bidrar till alla elever får ledning och stimulans för ett lärande där välmående och värdegrund är bärande delar.
• arbetar du tillsammans med elevhälsan för att genom ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.
• organiserar och leder du arbetet för att stödja en undervisning som främjar elevers inre motivation, självkännedom och känsla av sammanhang och säkerställer att demokrati- och värdegrundsuppdraget är en prioriterad del av utbildningen.
Som biträdande rektor i Varbergs anpassade grundskola
• leder, fördelar och samordnar du arbetet för de uppgifter som delegeras av rektor.
• ingår du i skolans ledningsgrupp och driver bland annat skolans pedagogiska utvecklingsarbete samt elevhälsans arbete tillsammans med skolans rektor och övriga medarbetare
• har du personal-, arbetsmiljö- och ekonomiansvar för en del av skolans medarbetare.

Kvalifikationer
Vi söker en rektor tillika biträdande rektor som är tydlig, närvarande, engagerad och trygg i sitt ledarskap.

Du som anställs ska ha den grundläggande kompetens och högskoleutbildning som krävs som rektor.

Meriterande är speciallärarutbildning inom intellektuell funktionsnedsättning och erfarenhet från arbete i anpassad grundskola eller med elever i behov av särskilt stöd.

Du är van att arbeta i en målstyrd verksamhet med systematiskt kvalitetsarbete och skolutveckling i fokus.

Du kan visa självständighet i beslut och ta ansvar i det dagliga arbetet.

Du har god samarbetsförmåga och i kommunikation med medarbetare och elever tillvaratar du engagemang och idéer samt skapar en känsla av delaktighet.

Du delar skolans värdegrund där inkludering, jämställdhet och mångfaldsperspektiv är naturliga delar.

Du ska vara väl förtrogen med skolans styrdokument och regelverk.

Vänligen bifoga, via Offentliga Jobb, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation.

ÖVRIGT
Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.

Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.

Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag!

Under annonseringstiden går det att kontakta följande personer:
Vecka 25, 26 och 30: Barn- och elevhälsachef Magnus Rudgard.
Vecka 27: Verksamhetschef anpassad grundskola Katinka Wertsén
Vecka 27 och 28: Administrativ chef Lars Karlsson, mobil: 070-848 87 53
Vecka 29: Verksamhetschef grundskola Fredrik Lundqvist, mobil: 076-883 65 01

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2024-07-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C198725".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Varbergs kommun (org.nr 212000-1249)

Arbetsplats
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen

Kontakt
Barn- och elevhälsachef
Magnus Rudgard
070-3285573

Jobbnummer
8756377


Prenumerera på jobb från Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen: