Professor i sociologi, särskilt arbete, ekonomi och organisation - Uppsala universitet, Sociologiska institutionen - Universitetslärarjobb i Uppsala
Professor i sociologi, särskilt arbete, ekonomi och organisation
Uppsala universitet, Sociologiska institutionen / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Sociologiska institutionen i Uppsala

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet grundades 1947 och är den äldsta sociologiska institutionen i Sverige.

Institutionen erbjuder grund och forskarutbildning i sociologi. Grundutbildning ges även i socialpsykologi, sociologi med inriktning mot arbete, organisation och personal. Vid institutionen finns även CESAR (Centrum för socialt arbete), en nyinrättad miljö med ansvar för socionomprogrammet, forskarutbildning och forskning i socialt arbete.

Beskrivning av ämnesområde: Sociologi är en samhällsvetenskaplig grundvetenskap. Ämnet kännetecknas av metodologisk och teoretisk pluralism. Frågor om arbete, ekonomi, organisation har varit centrala inom sociologi sedan klassikerna Marx, Durkheim och Weber verkade. Inom dessa tre områden studeras exempelvis arbete, arbetsliv och dess villkor. Forskning bedrivs om organisationer och om vad som sker mellan dem och individer, t.ex. på marknader och i nätverk. Ett övergripande tema är organisering.
Arbetsuppgifter: Övergripande ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå inom ämnesområdet samt utveckling av detsamma. Undervisning och handledning inom utbildning på samtliga nivåer. Egen forskning. Fakultetens ambition är att omkring hälften av arbetstiden ska utgöras av egen forskning. Därutöver finns möjlighet till en betald sabbatstermin efter ett antal års anställning. I arbetsuppgifterna ingår information om forskning och utvecklingsarbete samt medverkan, planering och ledning av forskningsprojekt (inkl. ansökningar om forskningsmedel). Uppdrag av administrativ art, inkl. ledningsuppdrag på institutions- och övriga nivåer inom Uppsala universitet, kan förekomma.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §). Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Dessutom ska den som anställs ha visat vetenskaplig skicklighet genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes verksamhet håller hög internationell och nationell kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning. Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt i övrigt uppfylla vad som är föreskrivet i Uppsala universitets anställningsordning (§ 33) och Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer (§ 2b).

Förmåga att undervisa på engelska är ett krav. Den som vid anställningens början inte behärskar svenska förväntas kunna kommunicera på svenska inom två år.

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För behörighet till denna anställning krävs professorskompetens i sociologi samt forskningsmeriter inom arbetssociologi, ekonomisk sociologi eller organisationssociologi.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. Flertalet av professorerna vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten är män, varför universitetet gärna ser kvinnor som sökande till denna anställning.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

- Ansökningsbrev
- Bilageförteckning
- Curriculum Vitae
- Redovisning av vetenskapliga meriter
- Publikationsförteckning
- Redovisning av pedagogiska meriter
- Redovisning av övriga meriter
- Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas
- Lista med referenspersoner

Instruktioner för utformning av ansökan

Det är angeläget att instruktionerna följs i största möjliga utsträckning.

Eventuellt åberopade böcker som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar separat till: Registrator, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV- PA 2018/214.

För ytterligare information se:

Uppsala universitets anställningsordning

Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Ilkka Henrik Mäkinen 018-471 1484, e-post: ilkka_henrik.makinen@soc.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 1 september 2018, UFV-PA 2018/214.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Varaktighet, arbetstid
100 %. Tillträde: Enligt överenskommelse tillsvidareanställning

Publiceringsdatum
2018-05-24

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2018-09-01
Ange följande referens när du ansöker: UFV-PA 2018/214
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Företag
Uppsala universitet, Sociologiska institutionen

Adress
Uppsala universitet, Sociologiska institutionen
Box 256
75105 Uppsala

Kontorsadress
Box 256

Jobbnummer
4162710

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet, Sociologiska institutionen: