Forskarassistent i materialfysik - Uppsala universitet - Universitetslärarjobb i Uppsala
Forskarassistent i materialfysik
Uppsala universitet / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Forskarassistent i materialfysik vid Institutionen för fysik och
materialvetenskap, avdelningen för materialfysik Beskrivning av
ämnesområdet: Inom avdelningen för materialfysik pågår forskning inom magnetism,
mjuka material och väte i material. Med denna anställning skall forskningen inom
antingen väte i material eller mjuka material förstärkas. Detaljer av pågående
forsknings verksamhet finns under http://material.fysik.uu.se /. Avdelningen för materialfysik
är lokaliserad vid Ångströmlaboratoriet vilket är ett interdisciplinärt
materialforskningscentrum innehållande fysiker, kemister, materialvetare och
ingenjörer tillsammans med ett stort utbud av modern utrustning.
Arbetsuppgifter: Anställningen avser forskning samt handledning av
doktorander inom området materialfysik (80%) och undervisning på forskarnivå,
avancerad nivå och grundnivå (20%). Behörighetskrav: Behörig att
anställas som forskarassistent är den som har avlagt doktorsexamen eller
motsvarande utländsk examen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt
examen högst fem år före ansökningstidens utgång. Enligt Uppsala universitets
anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha
den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl.
Förmåga att kunna undervisa på svenska eller engelska är ett krav.
Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att
fästas vid vetenskaplig skicklighet. Vid bedömning av den vetenskapliga
skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid hög kvalitet av vetenskapliga
publikationer samt annan dokumenterad erfarenhet. Vid bedömning av den
pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering,
genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och
examination. I övrigt hänvisas till riktlinjer för anställning av lärare, kap 7,
Riktlinjer för meritvärdering vid anställning av lärare. Universitetet
kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning
av dokumenterade meriter, kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa
förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra
till en positiv utveckling av verksamheten. Bedömningsgrunder; övrig
skicklighet: Förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera
om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas. Förmåga att
informera om forskning och utvecklingsarbete visas genom populärvetenskaplig
verksamhet, t ex medverkan i folkbildningsarbete, utgivning av
populärvetenskapliga skrifter samt genom deltagande i offentlig debatt i
utbildnings- och forskningsfrågor. Personliga förhållanden (t ex
föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör
anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.
Universitetet eftersträvar en jämnare könsfördelning bland sina lärare och
kvinnor inbjuds särskilt att söka denna anställning.
Ansökningsförfarande: Ansökan skall vara skriven på engelska och innefatta
handlingar i två exemplar samt särtryck i ett exemplar enligt anvisningar som
finns på fakultetens hemsida, http://www.teknat.uu.se/internt/regelverk/mall.php eller som
kan rekvireras från Anita.Ljungstrom@uadm.uu.se tel
018-471 18 65. Universitetets anställningsordning och riktlinjer för
anställning av lärare finns på: http://info.uu.se/internt.nsf/regelsamling och www.personalavd.uu.se/anstordning .

Publiceringsdatum
2008-02-13

Anställningstyp/arbetstider
Tills vidare. Heltid. Dagtid.

Ersättning
Fast lön.
Facklig företrädare
Anders Grundström, SACO-rådet, tel. 018-471 53 80.
Carin Söderhäll, TCO-ST, tel. 018-471 19 96.
Stefan Djurström, SEKO, tel. 018-471 33 15.

Kontakt
Björgvin Hjörvarsson. bjorgvin.hjorvarsson@fysik.uu.se .
Adrian Rennie. adrian.rennie@fysik.uu.se .

Så ansöker du
Ansökan skall ställas till Rektor för Uppsala universitet och vara inkommen till
Registrator, UFV-PA 2007/3198, Box 256, 751 05 Uppsala, fax 018-471 2000, senast
den 4 mars 2008. Om ansökan meddelas per fax skall den kompletteras med
underskriven originalhandling inom en vecka efter ansökningstidens utgång.

Företag
Uppsala universitet
Box 256
751 05 UPPSALA Tel 018-4710000
Fax 018-4712000
Mer information på http://www.uu.se

Jobbnummer
129389

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: