Forskarassistent i materialfysik - Uppsala universitet - Universitetslärarjobb i Uppsala
Forskarassistent i materialfysik
Uppsala universitet / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Forskarassistent i materialfysik vid Institutionen för fysik och materialvetenskap, avdelningen för materialfysik
Beskrivning av ämnesområdet: Inom avdelningen för materialfysik pågår forskning inom magnetism, mjuka material och väte i material. Med denna anställning skall forskningen inom antingen väte i material eller mjuka material förstärkas. Detaljer av pågående forsknings verksamhet finns under http://material.fysik.uu.se/ . Avdelningen för materialfysik är lokaliserad vid Ångströmlaboratoriet vilket är ett interdisciplinärt materialforskningscentrum innehållande fysiker, kemister, materialvetare och ingenjörer tillsammans med ett stort utbud av modern utrustning.
Arbetsuppgifter: Anställningen avser forskning samt handledning av doktorander inom området materialfysik (80%) och undervisning på forskarnivå, avancerad nivå och grundnivå (20%).
Behörighetskrav: Behörig att anställas som forskarassistent är den som har avlagt doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst fem år före ansökningstidens utgång. Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl.
Förmåga att kunna undervisa på svenska eller engelska är ett krav.
Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid hög kvalitet av vetenskapliga publikationer samt annan dokumenterad erfarenhet.
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. I övrigt hänvisas till riktlinjer för anställning av lärare, kap 7, Riktlinjer för meritvärdering vid anställning av lärare.
Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
Bedömningsgrunder; övrig skicklighet: Förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas.
Förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete visas genom populärvetenskaplig verksamhet, t ex medverkan i folkbildningsarbete, utgivning av populärvetenskapliga skrifter samt genom deltagande i offentlig debatt i utbildnings- och forskningsfrågor.
Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.
Universitetet eftersträvar en jämnare könsfördelning bland sina lärare och kvinnor inbjuds särskilt att söka denna anställning.
Ansökningsförfarande: Ansökan skall vara skriven på engelska och innefatta handlingar i två exemplar samt särtryck i ett exemplar enligt anvisningar som finns på fakultetens hemsida, http://www.teknat.uu.se/internt/regelverk/mall.php eller som kan rekvireras från Anita.Ljungstrom@uadm.uu.se tel 018-471 18 65.
Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare finns på: http://info.uu.se/internt.nsf/regelsamling och www.personalavd.uu.se/anstordning.

Publiceringsdatum
2008-03-17

Anställningstyp/arbetstider
Tills vidare
Heltid

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Ansökan skall ställas till Rektor för Uppsala universitet och vara inkommen till Registrator, UFV-PA 2007/3198, Box 256, 751 05 Uppsala, fax 018-471 2000, senast den 15 april 2008. Om ansökan meddelas per fax skall den kompletteras med underskriven originalhandling inom en vecka efter ansökningstidens utgång.

Kontakt
Björgvin Hjörvarsson, bjorgvin.hjorvarsson@fysik.uu.se
Adrian Rennie, adrian.rennie@fysik.uu.se

Facklig kontakt
Anders Grundström, SACO-rådet, tel. 018-471 53 80
Carin Söderhäll, TCO-ST, tel. 018-471 19 96
Stefan Djurström, SEKO, tel. 018-471 33 15

Företag
Uppsala universitet

Adress
Uppsala universitet
Box 256
75105 UPPSALA

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 018-4710000
Faxnummer: 018-4712000

Jobbnummer
166750

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: