Doktorand i markvetenskap - Sveriges lantbruksuniversitet - Geologjobb i Uppsala
Doktorand i markvetenskap
Sveriges lantbruksuniversitet / Geologjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla geologjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala

Sveriges lantbruksuniversitet
Institutionen för skoglig marklära i Ultuna
söker
1 doktorand i forskarutbildningsämnet: Markvetenskap
Våtmarksrestaurering
Institutionen för mark och miljö utvecklar kunskapen och bedriver forskning om naturresursen mark med tillhörande ekosystem och relaterat människans hållbara nyttjande av dessa. Institutionens kompetens omfattar bl.a. markkemi, markfysik, markbiologi, hydrologi, geologi och jordmånslära. Aktiviteter relaterade till fortlöpande miljöanalys utgör betydande delar av verksamheten och inrymmer undersökning av landskapets egenskaper och förhållanden, vilka utgör underlag till nyttjande av naturresurser i ett uthålligt och miljöanpassat system. Kunskapen sprids genom utbildning, forskning, fortlöpande miljöanalys och information. Arbetsuppgifter: Vi söker nu en doktorand med forskningsinriktning på restaurering av våtmarker. Det areella nyttjandet av våt- och torvmark har varit stort och pågår fortfarande. En konflikt mellan naturvårdsintressen och naturresursnyttjande föreligger. Intresset för nyskapande av våtmarker, möjligen ända fram till ny torvbildning, är prioriterade forskningsområden både i Sverige och internationellt. Grundläggande i processen är restaurerad hydrologi genom återvätning. Primära hithörande frågor rör den minerogena markens och torvens fysikaliska och kemiska egenskaper, vattnets kvalité, vegetationens etablering och utveckling samt betydelsen för emissioner av växthusgaser. Ett ändrat klimat medför också nya förutsättningar för systemets utveckling. Inledningsvis kommer doktoranden att ingå i det våtmarksteam som just nu arbetar inom ett antal efterbehandlade torvmarker där förhållanden bestäms och utvecklingen följs just avseende mark, vatten, vegetation och klimatgaser. Viktiga egenskaper att klargöra är kol- och kväveförhållanden där kvävets roll för ackumuleringen av kol i marken är en nyckelfråga. Utlakningen av kol och kväve har därtill stor betydelse för ytvattenkvalitén.
Kvalifikationer: Akademisk examen med inriktning mot geovetenskap, kemi och biologi är grundläggande. Minst 60 hp i markvetenskapliga ämnen eller motsvarande krävs. Goda kunskaper i hydrologi, markkemi och statistik är meriterande. Doktorandarbetet innebär självständighet men också god samarbetsförmåga.
Anställningsform: Det inledande året finansieras med utbildningsbidrag kombinerat med 20% assistenttjänst. Därefter tre års doktorandtjänst med placering i Uppsala.
SLU är en arbetsplats där mångfald och jämn könsfördelning eftersträvas.
För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå. Den som före den 1 juli 2007 uppfyller tidigare krav på grundläggande behörighet, dvs. minst 120 poäng högskoleutbildning eller motsvarande, har grundläggande behörighet fram till utgången av 2015.
Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive styrkt meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.
Läs mer om utbildningen och dess finansiering i Doktorandhandboken
Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/PhD
Ansökan görs på denna ANSÖKNINGSBLANKETT
samt fullständig annons
http://www.slu.se/?id=780

Publiceringsdatum
2008-04-22

Arbetstider och omfattning
Visstidsanställning 6 månader eller längre
Heltid
Heltid. Max. motsv 4 års heltidsstudier

Ersättning
Fast lön
Individuell lön, kollektivavtal

Så ansöker du
Ange följande referens när du ansöker: 1379/08
Ansökan kan skickas till e-postadress: Registrator@slu.se

Företag
Sveriges lantbruksuniversitet

Adress
Sveriges lantbruksuniversitet
Box 7070
75007 UPPSALA

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 018-671000

Jobbnummer
199623

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sveriges lantbruksuniversitet: