Chefer Ombordservice - Poolia - Elkraftsjobb i Stockholm
Chefer Ombordservice
Poolia / Elkraftsjobb / Stockholm
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla elkraftsjobb i Stockholm, Solna, Sundbyberg, Lidingö
Visa alla jobb hos Poolia i Stockholm

Poolia

PRESENTATION
SJ står inför en stor satsning på ökad service parallellt med en kraftig expansion.
Nu söker SJ två chefer till ombordservice, Division Service. Tjänsterna som avses är:

* Chef ombordservice Produktkoncept IC/Natt (Intercity/Natt)

* Chef ombordservice Regional/Avtal (Regionaltrafik/Avtalskunder)

Du kommer vara en av totalt tre chefer för ombordservice och rapporterar direkt till divisionschefen för Divison Service.

Befattningarna är av stor betydelse för SJ:s framtida möjligheter att utveckla ett excellent kundbemötande och vara en vinnare både på den svenska resemarknaden såväl som på en europeisk avreglerad marknad. Du blir en av totalt tre chefer ombordservice inom SJ. Du kommer att leda en stor arbetsstyrka av ombordpersonal. Det totalt antalet medarbetare inom Division Service är 1 200.

Befattningshavarna är viktiga medlemmar av Servicedivisionens ledningsgrupp och förväntas vara tydligt bidragande både i utvecklingen såväl som genomförandet av SJs servicekoncept i den operativa verksamheten.

ÖVRIGT

Vi kommer att behandla ansökningarna löpande.
Rekryteringen genomförs i samarbete med Amrop International.

Publiceringsdatum
2007-09-21

Arbetsuppgifter
Befattningens mål och syfte är att säkerställa leverans av ett excellent kundbemötande genom rätt kompetens och bemanning, nöjda medarbetare och återkoppling av drifterfarenheter.

Övergripande arbetsuppgifter och ansvarsområden:

* Chefen ansvarar för en tydlig kundorientering, anpassad utveckling, hög produktkvalitet och effektiv implementering samt bemanning med kompetent personal
* Tydlig kundorientering genom ett aktivt besättningsarbete och genom medverkan i kundomhändertagande vid störningar
* Fullständig och pålitlig bemanning enligt SJs tågplan
* SJs service- och produktkoncept efterlevs
* Bidra till SJs arbete med punktlighet
* Kontinuerlig dialog med Affärsutveckling för utveckling av konceptet/ produkten och återkoppling av erfarenheter från organisationen
* Effektiv implementering av beslutade åtgärder
* Kontinuerlig utvärdering av kompetensbehov samt rekrytering och utveckling av rätt kompetens
* Kontinuerlig information till medarbetarna inom konceptet i syfte att säkerställa hög kundkvalitet
* Kostnader
* Arbetsmiljö
* Personalansvar för en stor personalstyrka av ombordpersonal

Arbetssättet:

* Chefen ska se till att verksamheten inom serviceenheten drivs genom målstyrning
* Uppställande av mål, kriterier och tidsramar
* Delegering och säkerställande av genomförande
* Måluppföljning och återkoppling
* Chefen ska se till att kundperpektivet genomsyrar verksamheten i produktkonceptenheten
* Chefen ska se till att serviceenhetens medarbetare kan påverka sin arbetssituation och ges möjlighet till aktiv medverkan i vidareutveckling av produktkonceptet och besättningsrollen.

Det handlar mycket om ett starkt men nära och operativt ledarskap med en tydlig målformulering och målstyrning i akt och mening att säkerställa möjligheter till tydlig uppföljning av verksamheten.

Erfarenhet
Du har gedigen erfarenhet av att leda stora operativa organisationer inom tjänster av olika slag med höga krav på service och kunduppleveler.

Prefererade branscher kan vara reseindustrin såsom; flyg, båt, tåg, buss, charterresor samt hotell- och restaurangbranschen, samt annan serviceinriktad verksamhet såsom detaljhandel, call-center, privata sjukvårdsföretag m.fl.

Det är viktigt att ha varit starkt delaktig i förändrings- och utvecklingsarbete av liknande verksamhet i någon av ovanstående branscher. Troliga befattningar kan vara; divisionschef, regionchef, operativ chef, driftschef, produktionschef (tjänstebransch) etc.

Du har dokumenterat goda resultat när det gäller de mätetal som är aktuella för ombordverksamheten inom SJ. De viktigaste mätetalen för verksamhetens utförande är:

* Antal säkerhetsincidenter
* Avgångspunktlighet
* Nöjd Kund Index (NKI)
* Kundklagomål avseende service
* Rapporteringskvalitet av komfortrelaterade fordonsfel
* Personaltillgång
* Medarbetarnöjdhet

Dina egenskaper
Du är energisk och drivande och har en god analytisk förmåga. Du har en operativ läggning, handlingskraft och genomförandeförmåga.

Du är en stark ledare/coach med förmåga att skapa ett positivt arbetsklimat där medarbetarna utvecklas och tar större ansvar. Din kommunikativa förmåga är hög och du har en stor förmåga att skapa entusiasm.

Utbildningsbakgrund
Du är civilekonom, marknadsekonom eller har en akademisk utbildning inom hotell- och restaurang alternativt annan utbildning med inriktning på ledning av serviceorganisationer.

Språk:

Vi vill att du talar flytande svenska och engelska.

Företaget
SJ är ett av Sveriges i särklass viktigaste reseföretag vars tjänster nyttjas varje dag av 76 000 resenärer. SJ-koncernen omsatte 6 938 miljoner kronor under 2006 och har 3 581 anställda, varav 65 procent inom själva tågtrafiken. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 605 miljoner kronor under 2006 (484 miljoner kronor 2005).

I januari 2001 tog SJ AB över trafiken från affärsverket Statens Järnvägar och är sedan dess ett bolag med eget resultatansvar på en konkurrensutsatt marknad.
SJ AB är helägt av svenska staten och kärnverksamheten utgörs av att utveckla, producera och sälja tågresor. Inom moderbolaget, SJ AB, bedrivs i huvudsak all tågoperativ verksamhet medan dotterbolagen har till uppgift att på olika sätt vara stödjande för kärnaffären. Exempel på dotterbolag är Linkon AB som äger, utvecklar och förvaltar system för försäljning av biljetter och SJ Invest som är koncernens interna finansföretag. SJ Event AB är ett dotterbolag som säljer och producerar resor med tåg utanför det ordinarie utbudet; till exempel konferensresor, utställningståg m.m.

SJ säljer resor under eget namn, men även under namn som Kustpilen, Öresundståg, TiM och Tågplus.

En av SJs viktigaste utmaningar framöver är att utveckla service och erbjudande till SJs kunder och Division Service har i detta sammanhang en avgörande roll i SJs förmåga att utveckla och förbättra kundernas upplevelse av SJ som reseföretag.

Division Service är under bildande genom att bryta loss organisationen för ombordpersonal förutom tågförare ur Division Tågtrafik. Kvar i Division Tågtrafik organiseras samtliga förare samt planeringen av trafiken. Division Service kommer att ha omkring 1 200 anställda fördelade huvudsakligen under de tre servicecheferna som visas i organisationsbilden nedan.

Anställningstyp/arbetstider
Heltid

Ersättning
Så ansöker du
Ansök via vår Webb-plats:
http://www.poolia.se/cms/searchjob/showad?jobad_id=STHLMWJAASYR

Ange följande referens när du ansöker: STHLMWJAASYR
Vi tar inte emot ansökningar via epost

Företag
Poolia
Warfvinges väg 20
10425 Stockholm
Mer information på http://www.poolia.se

Jobbnummer
6075

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Poolia: