Biträdande lektor i sociologi - Uppsala universitet - Universitetslärarjobb i Uppsala
Biträdande lektor i sociologi
Uppsala universitet / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Uppsala universitet ledigkungör härmed en anställning som Biträdande lektor i sociologi vid Sociologiska institutionen
Anställningstid: Anställningen som biträdande lektor avser normalt en tid om fyra år. Innehavaren kan under denna period befordras till en tillsvidareanställning som universitetslektor (se vidare nedan).
Arbetsuppgifter: Anställningen avser forskning och undervisning inom grundnivå, avancerad nivå och/eller forskarnivå samt handledning av doktorander. Andelen undervisning förväntas motsvara c:a 30 %.
Forskningen förutsätts komma att bedrivas inom fältet "Bemötande, makt och social organisation" där ett forskningsprojekt för närvarande pågår, se http://www.soc.uu.se/forskning.php . Det skall framgå av den inlämnade forskningsplanen att sökanden är införstådd med detta.
Behörighetskrav, övrig skicklighet samt bedömningsgrunder: Se platsannons på Uppsala universitets hemsida under rubriken "Lediga tjänster".
Befordran till universitetslektor: Anställningen som biträdande lektor avser normalt en tid av fyra år. Innehavaren av anställningen befordras under denna period efter ansökan till en tillsvidareanställning som universitetslektor om hon/han har behörighet för och bedöms lämplig för en sådan anställning. Vid ansökan om befordran till universitetslektor kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. För befordran krävs betydande pedagogisk skicklighet samt vetenskaplig skicklighet motsvarande docentnivå. Efter befordran till universitetslektor blir andelen undervisning normalt sett högre.
Ansökningsförfarande för anställningen som biträdande lektor: Ansökan skall innefatta följande handlingar i tre exemplar:
* En sammanställning av vetenskapliga och pedagogiska meriter (CV). Denna skall vara styrkt med vidimerade kopior av betyg, intyg och övriga handlingar som åberopas. Dokumentationen av de pedagogiska meriterna skall innehålla intyg, kursutvärderingar och kvalitativa omdömen från studierektor/motsv.
* Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och administrativ verksamhet. Av redogörelsen skall framgå vilka undersökningar och resultat samt prestationer i övrigt som enligt den sökandes mening främst bör beaktas vid tillsättningen. Utgångspunkt för redogörelsen för pedagogisk verksamhet bör vara universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare (se webbadress nedan).
* Forskningsplan med beskrivning av planerad forskning under anställningsperioden.
* Förteckning över de vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas. Sökande skall bland dessa ange högst 5 skrifter eller andra arbeten som åberopas i första hand.
* De vetenskapliga arbeten (högst 5) som åberopas i första hand, numrerade enligt publikationslistan.
* Rekryteringsgruppen kan komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande skall därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hennes/hans yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t ex samarbetsförmåga, ledningsförmåga och vilka arbetsmetoder hon/han använder.
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Elisabet Näsman, tel 018-471 62 29.
Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare finns på: http://info.uu.se/internt.nsf/regelsamling och www.personalavd.uu.se/anstordning

Publiceringsdatum
2008-04-24

Arbetstider och omfattning
Visstidsanställning 6 månader eller längre
Heltid
Tidsbegränsad med möjlighet till tillsvidareanställning.

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Ansökan skall ställas till Rektor för Uppsala universitet och inges till Registrator, dnr. UFV-PA 2008/457, Box 256, 751 05 Uppsala, fax 018 - 471 20 00, eller e-post registrator@uu.se senast den 9 juni 2008. Ansökan som meddelas per fax eller e-post ska kompletteras med originalhandlingar inom en vecka från ansökningstidens utgång.

Facklig kontakt
Anders Grundström, SACO-rådet, tel. 018-4715380
Carin Söderhäll, OFR-ST, tel. 018-4711996
Stefan Djurström, SEKO, tel. 018-4713315

Företag
Uppsala universitet

Adress
Uppsala universitet
Box 256
75105 UPPSALA

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 018-4710000
Faxnummer: 018-4712000

Jobbnummer
202259

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: