Biträdande lektor i Fordonssystemteknik - Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap - Universitetslärarjobb i Stockholm
Biträdande lektor i Fordonssystemteknik
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap / Universitetslärarjobb / Stockholm
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Stockholm, Solna, Sundbyberg, Lidingö
Visa alla jobb hos Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap i Stockholm

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.Ämnesområde

Fordonssystemteknik

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar experimentella och teoretiska studier av markfordon och hur deras delsystem och komponenter samverkar.


Publiceringsdatum
2018-09-21

Dina arbetsuppgifter
Den biträdande lektorn ska utveckla verksamhet inom ämnesområdet och bygga upp en egen forskargrupp samt delta i tvärvetenskapliga forsknings- och utbildningssamarbeten med andra forskningsgrupper som ingår i det strategiska forskningsområdet inom transport. Vidare ska den biträdande lektorn skapa nya nätverk inom och utom KTH, samt aktivt söka extern forskningsfinansiering. Den biträdande lektorn ska även undervisa inom grundläggande kurser i ämnet såsom fordonssystemteknik, fordonsdynamik och fordonsaerodynamik samt bidra till utveckling av utbildningsprogram och kurser på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Även handledning av forskarstuderande och examensarbeten ingår. I anställningen ingår förutom forskning och utbildning även administrativa uppgifter. Den som anställs förväntas kunna undervisa på svenska inom fyra år.Den biträdande lektorn kommer att ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och få meriter som kan ge behörighet för en annan läraranställning som det ställs högre krav på behörighet för (se 4 kap. 12 a § högskoleförordningen). Den biträdande lektorn kan ansöka om befordran till lektor i enlighet med 4 kap. 12 c § högskoleförordningen.Behörighet

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som biträdande lektor vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.3. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

- vetenskaplig skicklighet visad genom vetenskaplig publicering, konferensdeltagande, deltagande i forskningssamarbeten samt andra åtaganden i vetenskapssamhället såsom exempelvis gransknings- eller sakkunniguppdrag.
- potential till meritering för högre läraranställning. Häri inbegrips potential till självständig utveckling som forskare och lärare inom aktuellt ämnesområde samt förmåga till etablering, förnyelse och utveckling av aktuellt forskningsområde.
- en forskningsprofil som kompletterar och breddar forskningsverksamheten som redan etablerats vid KTH. Möjliga sådana profiler (men inte begränsat till) kan vara fordonssystemteknik för autonoma fordon, AI för fordonsanpassning, eller systemteknik för elektrifierade fordon.
- samarbetsförmåga, dvs. förmåga att etablera och utveckla samarbeten inom forskning och utbildning.Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

- väl etablerade nationella och internationella kontakter och nätverk inom ämnet för utlysningen.
- förmåga att genomföra utbildning av hög kvalitet på alla nivåer inom grundläggande ämnen för markfordon (både på väg och spår) såsom exempelvis fordonssystemteknik, fordonsdynamik och fordonsaerodynamik.
- intresse för och insikter rörande pedagogisk utveckling inom aktuellt ämnesområde.Det är även av betydelse att den sökande har

- postdoktorsvistelse i annan forskningsmiljö än det lärosäte den sökande disputerat vid. I tillämpningsnära områden kan erfarenhet från forsknings- och utvecklingsarbete inom industrin eller andra organisationer bedömas motsvara en traditionell postdoktorsvistelse vid ett annat lärosäte.
- dokumenterad förmåga att söka och erhålla forskningsanslag i konkurrens.
- intresse för och insikter rörande ledarskap i akademin, samverkan med det omgivande samhället, samt medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.
- administrativ skicklighet
- förmåga att undervisa på svenska eller engelska.Särskilda bedömningsgrunder för befordran till lektor

Vid prövning av ansökan om befordran till lektor kommer den sökandes förmåga att självständigt initiera och driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet, publicerad i internationella tidskrifter och konferensvolymer samt sökandes förmåga att erhålla finansiering av forskningsverksamhet att bedömas. Av högsta betydelse är den sökandes förmåga att självständigt etablera nya samarbeten och forskningsinriktningar. Av högsta betydelse är även att den sökande har visat skicklighet i undervisning samt handledning.Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Så ansöker du
Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

Övrig information
Tidsbegränsat till: Anställningen är tillsvidare, dock längst fyra år, och kan förnyas om det på grund av lärarens sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst sex år. Anställningen ingår i Tenure Track-systemet vid KTH och den biträdande lektorn ska efter ansökan prövas för befordran till lektor.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning för lärare vid Kungl. Tekniska högskolan

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Varaktighet, arbetstid
100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2018-10-31
Ange följande referens när du ansöker: S-2018-0658
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Kontakt
Lars Drugge, Professor tel: +46 8 7907604 e-mail: larsd@kth.se
Anna-Karin Burström, HR-admin tel: + 46 8 7909130 e-mail: akbu@kth.se

Företag
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap

Adress
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap
Teknikringen 8, plan 5
10044 Stockholm

Kontorsadress
Teknikringen 8, plan 5

Jobbnummer
4361871

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap: