Universitetslektor i religionshistoria - Uppsala universitet, Teologiska institutionen - Universitetslärarjobb i Uppsala
Universitetslektor i religionshistoria
Uppsala universitet, Teologiska institutionen / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Teologiska institutionen i Uppsala

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.I arbetsuppgifterna ingår undervisning, forskning och administration.

Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration. I anställningen ingår undervisning i religionshistoria och undervisning på ämnesövergripande kurser vid Teologiska institutionen. Till arbetsuppgifterna hör även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är enligt högskoleför­ordningen den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper och visat pedagogisk skicklighet. Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl. Den som ska anställas som universitetslektor ska enligt anställnings­ordningen ha visat den undervisningsförmåga som krävs för anställningen och dessutom, om särskilda skäl ej föreligger, ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning. Prövningen av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.

Förmåga att kunna undervisa på såväl svenska som engelska är ett krav.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. Eftersom en betydande del av den aktuella undervisningen bedrivs via internet, beaktas också särskilt erfarenhet av och skicklighet i ITD-undervisning samt utveckling av ITD-kurser. Då en väsentlig del av undervisningen gäller lärarstuderande är lärarexamen meriterande.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Bedömningsgrunder; övrig skicklighet
Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Dokumenterad erfarenhet av administration och undervisning inom lärarutbildningen värdesätts. Även förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklings­arbete kommer att beaktas.

Administrativ skicklighet visas genom förmåga till övergripande verksamhetsplanering, skicklighet att leda verksamhet och personal samt genom förmåga till samarbete. Förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete visas genom populärvetenskaplig verksamhet, t.ex. medverkan i folkbildningsarbete, utgivning av populärvetenskapliga skrifter samt genom deltagande i offentlig debatt i utbildnings- och forskningsfrågor.

Personliga förhållanden (t.ex. föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska innefatta följande handlingar:

- En sammanställning av vetenskapliga, pedagogiska och administrativa meriter (CV). Denna ska vara styrkt med kopior av betyg, intyg och övriga handlingar som åberopas. Dokumentationen av de pedagogiska och administrativa meriterna skall innehålla intyg och kvalitativa omdömen från studierektor/motsv.

- Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och administrativ verksamhet. Av redogörelsen skall framgå vilka undersökningar och resultat samt prestationer i övrigt som enligt den sökandes mening främst bör beaktas vid tillsättningen.

- Förteckning över de vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas. Sökande skall bland dessa ange högst 10 skrifter eller andra arbeten som åberopas i första hand.

- De vetenskapliga arbeten (högst 10) som åberopas i första hand, numrerade enligt publikationslistan.

- Institutionen kan komma att använda sig av intervjuer och referenstagning. Den sökande skall därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hennes/hans yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t.ex. samarbets- och ledningsförmåga.

Eventuella skriftliga handlingar, som inte går att skanna in, skickas till Uppsala universitet, Box 511, 751 20 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2018/2239. Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare finns på:

http://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570&kategoriId=248

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Snarast.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning tom. 2019-06-30.

Anställningens omfattning: 60 %

Upplysningar om anställningen lämnas av Anders Sjöborg, prefekt vid Teologiska institutionen (anders.sjoborg@teol.uu.se).

Välkommen med din ansökan senast den 12 juli 2018, UFV-PA 2018/2239.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Varaktighet, arbetstid
60. Tillträde: Snarast Visstidsanställning

Publiceringsdatum
2018-06-21

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2018-07-12
Ange följande referens när du ansöker: UFV-PA 2018/2239
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Företag
Uppsala universitet, Teologiska institutionen

Adress
Uppsala universitet, Teologiska institutionen
Box 256
75105 Uppsala

Kontorsadress
Box 256

Jobbnummer
4217846

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet, Teologiska institutionen: