Universitetslektor i psykologi - Uppsala universitet - Universitetslärarjobb i Uppsala
Universitetslektor i psykologi
Uppsala universitet / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Universitetslektor i psykologi vid Institutionen för psykologi.
Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning och administration inom
institutionens grundutbildning. Till undervisning räknas kursansvar och
kursadministration. Undervisningen kommer att ske inom framförallt områdena
utvecklingspsykologi och personlighetspsykologi och inkluderar
uppsatshandledning. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom
ämnesområdet gärna i form av forskning med stöd av egna externa anslag samt att
följa den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid
universitetet. Behörighetskrav: Behörig att anställas som
universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som har avlagt
doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, genomgått
högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande
kunskaper och visat pedagogisk skicklighet. Enligt Uppsala universitets
anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha
den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl. Den som
skall anställas som universitetslektor skall enligt anställningsordningen även
ha visat den undervisningsförmåga som krävs för anställningen och dessutom, om
särskilda skäl ej föreligger, ha genomgått för verksamhet inom universitetet
relevant högskolepedagogisk utbildning. Prövningen av pedagogisk skicklighet
skall avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som
handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten skall vara väl
dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Förmåga att kunna
undervisa på svenska eller engelska är ett krav. Innehavare, som inte har
svenska som modersmål, förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.
Den som erbjuds anställning tills vidare som universitetslektor anställs
istället tills vidare som professor om hon eller han begärt det och har
behörighet för en sådan anställning. Den som inte uppfyller
behörighetskravet beträffande högskolepedagogisk utbildning och inte har
motsvarande kunskaper anställs längst ett år med möjlighet till förlängning
ytterligare ett år. Om behörigheten förvärvas under denna anställningstid skall
anställningen på begäran övergå i en tillsvidareanställning.
Bedömningsgrunder; Övrig skicklighet och Ansökningsförfarande: Se
universitetets hemsida www.ams.se under rubriken Lediga anställningar.
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Erik Börjesson, tel 018-471
21 34 eller studierektor Christina Hägnebo, tel 018-471 21 02. Facklig
företrädare är Anders Grundström, SACO-rådet, tel 018-471 53 80, Carin
Söderhäll, ST-TCO, tel 018-471 19 96 och Stefan Djurström, SEKO, tel 018-471
3315. Ansökan skall ställas till Rektor för Uppsala universitet och
vara inkommen till Registrator, UFV-PA 2007/1955 Box 256, 751 05 Uppsala, fax
018-471 20 00 senast den 15 oktober 2007. Om ansökan meddelas per fax skall den
kompletteras med underskriven originalhandling inom en vecka efter
ansökningstidens utgång. Universitetets anställningsordning och
riktlinjer för anställning av lärare finns på: http://info.uu.se/internt.nsf/regelsamling och www.personalavd.uu.se/anstordning .

Publiceringsdatum
2007-09-05

Anställningstyp/arbetstider
Tills vidare. Heltid. Dagtid.

Ersättning
Fast lön.

Så ansöker du
Ansökan inkommen senast 071015

Företag
Uppsala universitet
Box 256
751 05 UPPSALA Tel 018-4710000
Fax 018-4712000
Mer information på http://www.uu.se

Jobbnummer
9833

Observera att sista ansökningsdag har passerat.
Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: